• skrajšanje roka objave javnega natečaja za imenovanje direktorja s 60 na 30 dni (22. člen) in

• skrajšanje roka za prijavo na natečaj s 15 na le 8 dni (24. člen).

Četudi prava motivacija za tako nagli spremembi znanstveni javnosti ni poznana, ugotavljamo, da to dejanje skupaj z zahtevo po obširnejši dokumentaciji, ki jo narekujejo nova merila za izbor, oži krog primernih kandidatk in kandidatov, ki bi se lahko prijavili na razpis za novega direktorja ali direktorico ARRS. Ta je namreč objavljen konec julija, ko razpis že tako in tako zasledi manjše število morebitnih kandidatov in kandidatk.

Sistem dodeljevanja javnih sredstev na ARRS je že dolgo izpostavljen številnim utemeljenim kritikam znanstvene in strokovne javnosti, zato je treba skrbno izbrati novo vodstvo, ki bo delovalo v prid celotne slovenske znanosti in družbe. Zato sta dotični spremembi Statuta ARRS izjemno škodljivi, lahko celo zlonamerni. Še toliko bolj pa je pomembno izpostaviti to hitenje pri imenovanju vodstva ARRS v kontekstu rezultatov nedavnih predčasnih državnozborskih volitev, saj menimo, da bi morala novega direktorja ali direktorico ARRS imenovati nova vlada in s tem prevzeti nase tudi vso potrebno odgovornost.

V želji, da bi se na razpis za novega direktorja ali direktorico ARRS prijavil širok krog primernih kandidatov in kandidatk, kar je prvi pogoj za potrebne spremembe na ARRS, predlagamo umik navedenih sprememb Statuta ARRS.

viš. znan. sod. dr. Urša Opara Krašovec, dr. Jernej Zupanc, izr. prof. dr. Marta Klanjšek Gunde, izr. prof. dr. Jure Zupan, doc. dr. Renata Šribar, prof. dr. Gregor Majdič, prof. dr. Branka Javornik, prof. dr. Marija Bešter Rogač, dr. Lea Županc Mežnar, doc. dr. Irena Grgić, doc. dr. Jernej Fesel Kamenik, doc. dr. Cene Gostinčar, viš. znan. sod. dr Zdenka Šlejkovec, prof. dr. Jernej Jakše, dr. Matjaž Ličer, prof. dr. Mojca Narat, znan. sod. dr. Maja Zorović, prof. ddr. Aleš Iglič, dr. Ana Rotter, doc. dr. Metka Mencin Čeplak, izr. prof. dr. Nedjeljka Žagar, prof. dr. Peter Maček, prof. dr. Romana Marinšek Logar, znan. svet. dr. Ingrid Falnoga, doc. dr. Andreja Gomboc, znan. sod. dr. Vasko Jovanovski, dr. Eva Menart, viš. znan. sod. dr. Johannes van Elteren, prof. dr. Damjana Rozman, znan. sod. dr. Natalija Vrečer, prof. dr. Andrej Udovč, doc. dr. Matej Butala, dr. Vesna Flander Putrle, Milijan Šiško, dipl. biol., znan. sod. dr. Nejc Košnik, izr. prof. dr. Modest Vengust, dr. Bojan Šarac, prof.dr. Jadran Faganeli, dr. Polona Kalan Carson, dr. Uroš Kostić, akad. prof. dr. Dušan Hadži, prof. dr. Lev Kreft, prof. dr. Darko Štrajn, prof. dr. Jurkica Kidrič, izr. prof. dr. Peter Veranič, znan. sod. dr. Miha Nemevšek, prof. dr. Borut Bohanec, prof. dr. Kristina Sepčić, izr. prof. dr. Jelka Šuštar Vozlič, prof. dr. Igor Žagar Žnidaršič, prof. dr. Ksenija Kogej, prof. dr. Milica Antić Gaber, prof. dr. Janez Stepišnik, doc. dr. Simona Petru