Evropska komisija je predstavila nov pilotni instrument Hitra pot do inovacij v vrednosti 100 milijonov evrov in pet nagrad za inovacije v okviru Obzorja 2020, programa Evropske unije za raziskave in inovacije, za katerega bo v sedmih letih na voljo 80 milijard evrov. Instrument Hitra pot do inovacij je namenjen podpiranju evropskega gospodarstva z zagotavljanjem nepovratnih sredstev za inovativna podjetja in organizacije, da bodo s svojimi dobrimi idejami lažje prodrla na trg, pojasnjujejo v Bruslju.

Za konkurenčnost, rast in nova delovna mesta

Prijave v okviru sheme Hitra pot do inovacij bo mogoče pošiljati od januarja 2015. »Shema bo podpirala male konzorcije treh do petih organizacij z izrazitim sodelovanjem podjetij, da se obetavnim zamislim zagotovi še zadnja spodbuda pred vstopom na trg,« pojasnjujejo v predstavništvu evropske komisije, kjer upajo, da bodo z ukrepi prispevali k povečanju evropske konkurenčnosti ter ustvarjanju rasti in delovnih mest.

Evropska komisija je prav tako potrdila nov, 7 milijard evrov vreden sklop razpisov programa Obzorje 2020. Evropska komisarka za raziskave, inovacije in znanost Máire Geoghegan - Quinn pričakuje, da bo odziv na razpise podoben, kot je bil na prve razpise programa Obzorje 2020, objavljene decembra lani. Nanje je namreč prispelo 17.000 vlog, v katerih so prijavitelji zaprosili za devetkrat več sredstev, kot jih je na razpolago. To pomeni znatno povečanje zanimanja v primerjavi s prejšnjim programom, poleg tega pa je spodbudno, da se je povečalo število prijav iz industrije, še posebno malih in srednjih podjetij (MSP).

Kot pojasnjujejo v predstavništvu evropske komisije, je namreč prispelo več kot 5500 prijav MSP na razpise za spodbujanje vodilnega položaja na področju omogočitvenih in industrijskih tehnologij ter skoraj 2700 prijav za financiranje v okviru novega instrumenta za MSP v višini treh milijard evrov.

Slovenci počrpali 212 milijonov evrov

In kako evropska sredstva porabljajo slovenska podjetja? V prejšnjem, sedmem okvirnem programu, se je za sredstva potegovalo 910 prijaviteljev, ki so za 708 projektov prejeli 170 milijonov evrov, 206 MSP pa je dobilo nepovratna sredstva v višini 42 milijonov evrov, pojasnjujejo v slovenskem predstavništvu evropske komisije. V novi program

Obzorje 2020 pa je prispelo 600 vlog, dobra tretjina iz podjetij. »O uspehu programa Obzorje 2020 še ne moremo govoriti, saj so podpisi prvih pogodb predvideni šele za jesen, razen za instrument za financiranje MSP. Pri slednjem je v prvem krogu iz Slovenije prispelo 71 vlog, podporo v višini 50.000 evrov pa bosta dobili dve podjetji,« so pojasnili v slovenskem predstavništvu evropske komisije in dodali, da bodo imena omenjenih podjetij znana konec avgusta.

Konec leta oziroma v začetku leta 2015 pa se bodo začeli tudi natečaji za pet nagrad za inovacije. Nagrade v vrednosti šest milijonov evrov zajemajo tri različna tematska področja raziskav: zdravje (nagrada za zmanjšanje uporabe antibiotikov, nagrada za preverjanje hrane), okolje (nagrada za zmanjšanje onesnaženosti zraka) ter informacijske in komunikacijske tehnologije (kolaborativna delitev spektra, nagrada za optični prenos).