Center RS za poklicno izobraževanje (CPI) bo v prihajajočem šolskem letu v izbranih šolskih centrih začel izvajati program spodbujanja podjetnosti v vzgoji in izobraževanju z namenom razvoja podjetništva med mladimi, za katerega so dobili 510.000 evrov evropskih sredstev, celoten projekt pa je vreden 600.000 evrov.

Namen pilotnega projekta je spodbujanje samozaposlovanja mladih s poudarkom na uresničevanju njihovih podjetniških idej, ki jih bodo lahko preizkušali na trgu, in spodbujanje podjetniške miselnosti ter inovativnosti tako med mladimi kot med učitelji, pojasnjuje Jana Ravbar, vodja projekta na CPI.

Podjetniški projekt kot četrti predmet na maturi

Najprej se bodo lotili usposabljanja učiteljev na delavnicah, ki jih bodo vodili podjetniki, ti pa bodo kasneje tudi mentorji dijakom pri pripravi njihove projektne naloge od ideje do produkta, ki bo štela kot četrti predmet poklicne mature. Projekt namreč spodbuja celosten pristop k učenju, torej povezovanje teorije s prakso, neformalno in izkustveno učenje, individualno in timsko delo ter uporabo IKT, je pojasnila Ravbarjeva in dodala, da je ključni cilj povečanje fleksibilnosti in konkurenčnosti tako mladih kot tistih, ki vplivajo nanje, kar bo pripomoglo k zmanjšanju prehoda mladih v brezposelnost.

V pilotni projekt bodo vključeni Biotehniški center Naklo, Šolski center Ptuj in Šolski center Novo mesto, po besedah Ravbarjeve pa bodo k sodelovanju povabili uspešne slovenske podjetnike, ki želijo s svojim znanjem in izkušnjami prispevati k oblikovanju sodobnega šolskega okolja, ki bo osredotočeno na iskanje priložnosti in razvoj mladostnikovih potencialov.

»Da bi to dosegli, morajo šole spodbujati samoiniciativnost, pogum, vztrajnost, podjetnost, izvirnost in povezovanje med učenci ter poleg ustaljenih načinov ocenjevanja, ki temeljijo na iskanju napak, uvesti alternativne načine vrednotenja, v katerih pridejo do izraza posameznikove osebnostne podjetne lastnosti,« dodaja Jana Ravbar. Podjetniki bodo zato še bolj aktivni pri delu z učitelji, saj jim bodo kot mentorji pomagali pri izvajanju in uvajanju novega predmeta poklicne mature.

Ustvarjalnikov model

Zanimivo je, da k projektu ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, ki je odgovorno za njegovo izvajanje, ni povabilo Ustvarjalnika, mladinskega podjetniškega pospeševalnika, ki je ob finančni podpori Spirita, Javne agencije RS za spodbujanje podjetništva, inovativnosti, razvoja, investicij in turizma, med dijaki v prejšnjem šolskem letu izvedel 50 podjetniških krožkov, ravno zdaj pa se udeležujejo pettedenskega mentorskega programa v Unreasonable Institutu, ameriškem pospeševalniku za socialno podjetništvo.

Ustvarjalnik je bil v mentorski program s 14 udeleženci izbran v konkurenci 250 socialnih podjetij, fundacij, neprofitnih in filantropskih organizacij z vsega sveta, in sicer so njihov model spodbujanja podjetništva prepoznali kot učinkovito rešitev za boj proti brezposelnosti mladih v razvitem svetu, zato jo je po mnenju ameriškega pospeševalnika treba čim prej razširiti po vsej Evropi.

Na vprašanje, ali so kaj presenečeni, da jih je država spregledala pri novem poskusu spodbujanja podjetništva med mladimi, je Matija Goljar, vodja Ustvarjalnika, odvrnil, da projekta sicer ne pozna, je pa pohvalno, da se je država prebudila in vlaga sredstva za spodbujanje podjetnosti med mladimi.

»Naša vizija je ustvariti svet, kjer nobena mlada oseba ni omejena s svojimi okoliščinami. Še več, Ustvarjalnik hoče vsakemu mlademu človeku pomagati, da lahko zasluži s tistim, kar rad počne. Mi smo se pač lotili ta cilj uresničiti tako, da po vsej državi organiziramo mrežo podjetniških delavnic, ki potekajo na srednjih šolah. Kdor koli se vidi v tem poslanstvu in je s svojim delovanjem že prispeval k doseganju tega cilja, četudi na drugačen način od našega, je naš naravni partner in želimo si sodelovanja,« pravi Goljar, ki se sicer z ekipo že pripravlja na širitev podjetniških delavnic v tujino s pomočjo tveganega kapitala.