Dvodnevni izlet, pri katerem se je skupno 21 udeležencev strokovne in medijske javnosti odpravilo na avstrijsko Štajersko, je zasledoval zgolj en cilj. Na primeru pokazati prihodnost ogrevalnih sistemov na biomaso ter ob tem razkriti ustroj in delovanje podjetja, ki že več kot 20 let velja za paradnega konja in enega vodilnih akterjev na področju ogrevanja z biomaso. Direktor skupine KWB Erwin Stubenschrott, večinski lastnik, vizionar in oče KWB August Raggam, vodja prodaje ter strateškega planiranja Helmut Matschnig in direktor KWB Slovenija Tomaž Rifelj so ob pogovorih dodali svoje videnje in začrtali smernice razvoja branže z ogromnim potencialom. Neposredna bližina do akterjev odločanja, odkrit pristop ter natančen vpogled v delovanje in proizvodnjo podjetja, ki na letni ravni dosega več kot 75 milijonov prihodkov in se uvršča na tretje mesto po tržem deležu v Evropi, so sodelujočim olajšali celostno razumevanje družbe, ki stavi na znanje in človeški kapital.

Skriti potencial slovenskih gozdov

Slovenija s skoraj 60-odstotno pokritostjo z gozdnimi površinami velja za državo z največjim potencialom za razvoj industrije in storitev, povezanih z biomaso, v Evropi. Izredno ugodno podnebje, odlična prst in znanje, povezano z gozdarstvom, so odlične iztočnice za razvoj lesnopredelovalne industrije.

»Vlaganja v energetski sektor postajajo čedalje večja, denarni tokovi pa so usmerjeni izven države. Sedaj smo odvisni od dobaviteljev fosilnih energentov, ki nam narekujejo ceno. Naš cilj je skupaj s kmetijskim sektorjem, gozdarstvom in realnim sektorjem ustvariti samovzdržen energetski koncept, ki dolgoročno prinaša stabilna delovna mesta in regionalni razvoj«, je ob tem povedal direktor podjetja KWB Slovenija Tomaž Rifelj.

Ustvarili 800 novih delovnih mest

Občina st. Margarethen ob Rabi je pred letom 1997 beležila visok odstotek brezposelnih, visok faktor dnevnih migracij in nizko izobraženo delovno silo. S preselitvijo upravne stavbe KWB iz Gradca v to majhno mestece na avstrijskem Štajerskem se je pozitivni razvoj celotne regije pričel izvajati pospešeno. Leta 2006 so zaključili gradnjo inovacijskega centra, ki v regijo prinaša znanje, podjetju KWB pa ob vlaganju v razvoj dolgoročno zagotavlja tehnološko prednost. Danes podjetje deluje v regiji, ki združuje skupno osem občin ter gradi na vzajemnem povezovanju in razvoju javnega in realnega sektorja. Cilj tako podjetja KWB kot združenih občin pa je popolna energetska neodvisnost. Kot rezultat stalnih vlaganj v razvoj je regija v manj kot 20 letih pridobila več kot 800 lokalnih delovnih mest, potreba po dodatni delovni sili pa narašča linearno.

Lesna biomasa je le del celotnega spektra energentov

Produktna družina kotlov KWB obsega sodobne kotle na pelete KWB Easyfire 8-35kW ter KWB Pelletfire+ 45–135 kW, sekance in pelete KWB Multifire 20–120 kW, večje moči KWB Powerfire 150–300 kW, polena KWB Classicfire 20–50 kW ter solarne sisteme KWB EasySun in KWB MultiSun za toplotno oskrbo vsega od individualnih hiš in večjih zgradb do manjših daljinskih omrežij. Poleg že obstoječih klasičnih oblik energentov iz biomase pa KWB zagotavlja ogrevalne sisteme, ki so optimalno prirejeni tudi za agrarne energente, kot je miskantus, olivne koščice in koruzne storže. Širok spekter energentov zagotavlja optimalno prilagodljivost kotlov ter odpadni agrarni material spremeni v visokokalorični energent. Prožnost in fleksibilnost, torej, ki znova podčrtujeta osnovno miselnost podjetja. Vzajemen razvoj za vzajemno prihodnost!

Več o ogrevanju prihodnosti KWB lahko izveste na sedežu podjetja v Žalcu, na 03 839 30 80, na spletni strani www.kwb.si ali na info@kwb.si. (nš)