Nekaj strank na naša vprašanja ni odgovorilo. Ni volje, ni časa, ni programa? Zmagovalna stranka sodi v ta predalček. Med prispelimi odgovori se je znašlo veliko posplošitev v smislu: spodbujanje kmetijstva in samooskrbe, trajnostni razvoj, ohranjanje poseljenosti in kulturne krajine, ohranjanje kmetijske zemlje… Kar nekaj odgovorov kaže na poznavanje tematike in daje celo konkretne rešitve, nekaj pa je bilo brc v temo. Recimo: »Izvedba pedološke analize tal in natančna opredelitev kmetijskih zemljišč prve kategorije po posameznih občinah ter takojšnja izvedba programov za zaščito teh zemljišč.« Ali je kdo izračunal, koliko bi to državo stalo? Ali je taka rešitev smotrna za reliefno in pedološko tako raznoliko pokrajino, kot je Slovenija? Velikost kvadranta v predhodni študiji povzroča ogromno nelogičnosti. Ali je kdo slišal, kako to rešujejo v Avstriji in Italiji? Sama zaščita kmetijskih zemljišč je daleč od rešitev ohranjanja in spodbujanja kmetijstva, preveč je statična. Zaraščenih, opuščenih parcel ni treba dodatno ščititi, treba jih je obdelati! Capisci?

Vsem strankam, ki so nam odgovorile, se zahvaljujem za trud in čas. Vaši odgovori so varno arhivirani na trdih diskih in v naši zavesti. Za vsak primer.