Razpis so razdelili na štiri sklope, in sicer bodo prvih 70.000 evrov namenili začetnim investicijam ter investicijam v razširjanje delavnosti in razvoja samostojnih podjetnikov, mikro in malih podjetij. To pomeni, da lahko prijavitelji uveljavljajo stroške nakupa in gradnje objektov, adaptacije ali najema poslovnih prostorov, nakupa strojev in opreme ter patenta, dodatnega varstvenega certifikata, modela, znamke ali geografske označbe, ki jih potrebujejo pri opravljanju svoje poslovne dejavnosti. Prejemniki bodo dobili največ polovico upravičenih stroškov, mesečna najemnina poslovnih prostorov pa ne sme presegati 200 evrov. Podobno bodo omenjene stroške lahko uveljavljala tudi mlada podjetja, za katera bo posebej na voljo 40.000 evrov, le da bodo lahko mladi poleg tega uveljavljali še stroške komunalnih storitev in električne energije, računovodskih storitev, najema razstavnega prostora za predstavitev podjetja in članstva v obrtnih zbornici. Vsa podjetja morajo k vlogi predložiti tudi opis posameznega projekta s terminskim planom izvedbe in finančno konstrukcijo upravičenih in neupravičenih stroškov.

Drugi sklop zajema odpiranje novih delovnih mest in samozaposlovanje. Delodajalci iz mikro in malih podjetij bodo upravičeni do 6000 evrov, če bodo vsaj za eno leto za polni delovni čas zaposlili brezposelnega s stalnim prebivališčem v Trbovljah, za samozaposlitev pa bodo posamezniki prejeli 3000 evrov, pri čemer morajo vlogi priložiti še poslovni oziroma zaposlitveni načrt, samozaposlitev pa ohraniti vsaj leto dni po prejemu sredstev. Skupno bo občina za ta del razpisa namenila 30.000 evrov, zadnjih 10.000 evrov pa bo šlo za širjenje podjetništva med osnovnošolci. Za izvajanje podjetniških krožkov se lahko prijavijo društva, zbornice in neprofitne organizacije, ki bodo aktivnosti izvajale vsaj na eni od trboveljskih osnovnih šol.

Vsi prejemniki finančnih spodbud bodo lahko uveljavljali upravičene stroške, nastale med 1. marcem letos in 30. marcem prihodnje leto. Rok za oddajo vlog je 8. september do 11. ure, predstavitev razpisa pa bo v petek ob 9. uri v sejni sobi Območne obrtno-podjetniške zbornice Trbovlje.