Po rušilnem potresu leta 2004 so obnovitvena dela v Posočju letos spomladi prvič zastala, saj je državi zmanjkalo denarja za popotresno obnovo. Z rebalansom proračuna je vlada zato Posočju letos vzela tri četrtine (štiri milijone evrov) vseh predvidenih sredstev. Gradbinci so bili že začeta dela prisiljeni ustaviti na 18 zasebnih objektih, na prvo lopato pa še vedno čaka vsaj 130 objektov. Posoški župani in lastniki stavb so državo ob tem opozarjali, da je drastično znižanje državnega denarja za obnovo pahnilo tiste, ki so na vrsto za obnovo prišli zadnji, v neenakopraven položaj. Predvsem pa, da bi bilo zaprtje in zavarovanje že začetih gradbišč dražje kot samo dokončanje. Vlado so prosili, naj jim poleg 1,4 milijona odobrenih sredstev dodeli še vsaj 800.000 evrov za nadaljevanje del na ustavljenih objektih. Odhajajoča vlada jim je prejšnji teden namenila 550.000 evrov. Obnova se bo nadaljevala jeseni.

S tem bodo lahko končali dela na treh novogradnjah, porušili tri poškodovana poslopja, kjer naj bi zrasle nove hiše, in dokončali obnovo ene od stanovanjskih stavb, za drugo pa plačali hipoteko za obnovo. Bovški župan Siniša Germovšek je zadovoljen, saj se lahko vsi tisti, ki so bili doslej v negotovosti, oddahnejo. Obenem upa, da to pomeni tudi nemoteno nadaljevanje obnove v prihodnjih letih. Po ocenah državne tehnične pisarne bi namreč za dokončanje obnove potrebovali še 13 milijonov evrov.no