Na evropska sredstva pred gradnjo očitno niso pomislili

V Trbovljah so h gradnji podjetniškega inkubatorja prispevali 215.327 evrov, višina evropskih sredstev je znašala 522.815 evrov, RCR pa je pa za nakup zemljišča in druge stroške namenil 88.470 evrov. Podobno je bilo tudi v Hrastniku, kjer je RCR prav tako kupil zemljišče in delno zgrajen objekt ter pridobil slabih 520.000 evrov evropskih sredstev, občina pa je prispevala 152.240 evrov, Zagorjani pa so za mrežni inkubator iz občinske blagajne dali 178.000 evrov, iz evropskega sklada za regionalni razvoj pa je v ta namen prišlo 434.000 evrov. A težava je v tem, da so župani leta 2007 pred pričetkom gradnje z RCR podpisali dogovor, da bodo občine dobile lastninsko pravico za sorazmerni delež, sofinanciran iz občinskega proračuna, preostali del lastninske pravice pa bo pripadel RCR kot nosilcu operacije gradnje mrežnih podjetniških inkubatorjev.

Garantini: Inkubatorji delajo izgubo

Direktor RCR Tomo Garantini meni, da je to dovolj za podpis pogodbe o solastniškem razmerju oziroma je lastniško stanje po njegovem že kar urejeno, ker »solastniki svoje deleže vodimo v poslovnih knjigah«. A dejstvo je, da je RCR v zemljiški knjigi vpisan le kot lastnik zemljišča, medtem ko lastniški deleži objektov v zemljiško knjigo še niso vpisani, na kar je že večkrat tako RCR kot občine opozorilo tudi ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo (MGRT). To je prav tako junija lani na pobudo občine Trbovlje in še enkrat aprila letos izdalo mnenje, da bi morala biti lastninska pravica v celoti prenesena na lokalne skupnosti, sicer bi evropska sredstva predstavljala državno pomoč in bi morali vrniti evropska sredstva skupaj z zamudnimi obrestmi. A Garantini vztraja, da tudi to ne drži.

Neurejeno lastništvo hkrati pomeni tudi, da občine nimajo vpliva na višino najemnin v inkubatorjih in da gredo vsi prihodki od najemnin v RCR, čeprav tako na hrastniški kot na trboveljski občini napovedujejo, da bodo po ureditvi solastniških deležev skušali najemnine zmanjšati. RCR namreč za najem kvadratnega metra pisarniškega prostora zaračuna 7 evrov, za proizvodnega pa 4,5 evra mesečno. A podjetniki prvih šest mesecev plačujejo četrtino omenjene cene, ki se vsakih pol leta dvigne za dober evro in v treh letih doseže polno ceno, pojasnjuje Garantini, ki sicer trdi, da z inkubatorji ustvarjajo izgubo, saj je amortizacija višja od prihodkov od najemnin. »Dogajalo se je, da nekatera podjetja niso uspela in niso zmogla plačati najemnine,« Garantini opozarja tudi na finančne težave najemnikov.

Če pustimo ob strani, da je razvojna agencija namenjena pomoči gospodarstvu in novim podjetjem, je tako kljub vsemu zanimivo, da želi RCR, ki se praktično preživlja le od evropskih projektov, postati večinski lastnik teh objektov. Janez Kraner, direktor hrastniške občinske uprave, je celo pojasnil, da so na vsak predlog pogodbe, ki jim ga je poslal RCR, posredovali pripombe in predloge za odpravo napak in nepravilnosti, vendar je bil odzivni čas RCR vedno zelo dolg. »Stvari so se resneje premaknile šele januarja letos, ko so bili na sestanku prisotni tudi predstavniki MGRT. Šele na tem sestanku smo na osnovi knjigovodskih listin z RCR opredelili obseg njihovih vlaganj in skupno vrednost vlaganj v objekt, kar je osnova za določitev lastniških deležev in vpis v zemljiško knjigo,« je povedal Kraner, na trboveljski občini pa so dodali, da so na ministrstvu obljubili, da bodo predlog ureditve solastniških razmerij zdaj pripravile njihove strokovne službe, in sicer še ta mesec.