Branilci naslova Rusi se letos niso borili za najvišja mesta.