Vse po načrtu

»Po nadvozu pri Vihrah vozijo tudi kolesarji in hodimo pešci, ki se v trenutku srečanja dveh vozil počutimo ogrožene, saj nam ne preostane prav veliko prostora. Domnevam, da gre, če pločniki zaradi položenih betonskih blokov in jeklene ograje niso dostopni, za napako projektanta. Čudi me, da na to nevarno pomanjkljivost kljub nekaj nesrečam ni še nihče opozoril,« razmišlja Bruno Potokar z bližnjih Gorenjih Skopic.

Še bolj čudi, da nedostopnost pločnikov, po katerih v primeru Viher in Drnovega lahko hodijo samo ptice, ne pa tudi tisti, ki bi jih najbolj potrebovali, niti malo ne vznemirja glavnih igralcev v tej zgodbi, graditeljev avtoceste in premostitvenih nadvozov. »Oba nadvoza sta bila zgrajena skladno z uredbo o lokacijskem načrtu, ki jo sprejme pristojno ministrstvo. Povezava za pešce in kolesarje v uredbi ni bila predvidena. Glede na to, da je Dars svoje obveznosti izpolnil, ni pravi naslovnik za drugačne pobude,« so nam pojasnili na Darsu, medtem ko so nam na ministrstvu za infrastrukturo in prostor svetovali, naj se z vprašanji obrnemo na – Dars.

Razmišljajo o rešitvah

Rafael Jurečič z občinskega oddelka za gospodarsko infrastrukturo v Krškem priznava, da v primeru Viher pločnik res ni bil predviden, ker do tja ne vodijo nobene pešpoti (ljudje hodijo tudi po cestah), ter dodaja, da so o dani pobudi za izboljšanje prometne varnosti na nadvozu že začeli razmišljati. »Po brežini nadvoza bi bilo do pločnika mogoče urediti pot za pešce, vendar na občini za ta namen trenutno ni denarja. Mogoče bi nam to uspelo urediti v sodelovanju s tamkajšnjo krajevno skupnostjo,« razmišlja Jurečič in dodaja, da so v zadnjih letih uredili že nekaj kolesarskih in pešpoti, med katerimi je izpostavil tisto na levem bregu Save med novim in starim krškim mostom ter povezavo od Leskovca do naselja Brege. Pravi, da bi bilo pot do Breg enkrat v prihodnosti smiselno nadaljevati vse do Gorenjih Skopic oziroma do meje z občino Brežice, ki se nahaja ravno pri nadvozu Vihre. »Osnutek trase imamo že narisan, vendar je zaradi postopkov komasacije na tistem območju naslednjih pet let še ne smemo urejati,« pojasnjuje Jurečič.

Nekaj bolje kaže v primeru nadvoza Drnovo, kjer imajo tehnično rešitev za ureditev prehoda za pešce že pripravljeno in se je bodo tudi lotili, čeprav, kot pravijo, naložba z ekonomskega vidika ni upravičena. Kolesarjem ponujajo »obvoz« čez Jelše in Gorico.