Na Zavodu RS za zaposlovanje je trenutno v registru brezposelnih 29.174 mladih, starih do vključno 29 let, od tega je 20.056 iskalcev prve zaposlitve. Med njimi jih ima največ srednješolsko izobrazbo. Iskalcev prve zaposlitve z nižjo poklicno izobrazbo je 486, s srednjo poklicno 2032, srednjo strokovno oziroma splošno izobrazbo pa ima končano 7057 brezposelnih iskalcev prve zaposlitve.

V Zavodu Nefiks, kjer mladim pomagajo do neformalno pridobljenih znanj in kompetenc, s katerimi lažje iščejo (prvo) zaposlitev, so tokrat pripravili tudi projekt za srednješolce Mladi bi radi. Z njim želijo dijake spodbujati, da začnejo razmišljati o svojem okolju in o tem, kako se v njem znajdejo. Spodbujajo razpravo o tem, kateri poklic je v določenem okolju perspektiven in kako lahko s svojimi sposobnostmi prispevajo k sooblikovanju okolja.

Na tabor Pot v x

Namen projekta je s celostnim pristopom h karierni orientaciji pri udeleženih mladih razviti in preizkusiti socialne in državljanske kompetence in jih umestiti v vseživljenjsko karierno orientacijo, pojasnjujejo v zavodu, kjer so projekt pripravili ob finančni pomoči Urada RS za mladino. Mladi si lahko s sodelovanjem v projektu prislužijo tudi nagrado – brezplačno sodelovanje na kariernem taboru Pot v x, in sicer tako, da svoje ideje o sooblikovanju okolja predstavijo v obliki stripov.

»Oblika in način ustvarjanja nista pomembna, uporabijo lahko svinčnik in papir, kakšno računalniško aplikacijo ali pa kar fotoaparat,« svetujejo v Zavodu Nefiks in dodajajo, da je nekaj primerov stripov že na spletni strani www.talentiran.si.

Čas je do 10. avgusta

Komisija bo nato vse prispele stripe pregledala in ocenila na podlagi izvirnosti ideje in rešitve, aktualnosti tematike in realnosti izvedbe te ideje. Izbrali bodo pet zmagovalnih prispevkov, katerih avtorji bodo brezplačno sodelovali na taboru Pot v x, ki bo med 22. in 24. avgustom v Ljubljani. Stripe lahko dijaki ustvarjajo in jih pošljejo še do 10. avgusta na naslov nefiks@nefiks.si.