Do sedaj je pri opremi obstajala razlika v ureditvi med tem, kaj je igralec lahko razkril na svoji osnovni obvezni opremi in tem, kaj je lahko razkril na spodnjih oblačilih. Igralec ni smel nositi nikakršne osebne izjave ali slike na svojem dresu, vendar je to lahko imel na majici pod njim. Z zadnjo spremembo pravil pa so sedaj sporočila prepovedana tudi na majici pod dresom. Nogometaši na majicah pod dresi sedaj ne smejo več razkriti nikakršnih političnih, religioznih, osebnih sloganov, izjav ali slik ali reklamirati karkoli drugega kot proizvajalčev logotip. S to spremembo pravil poskuša Fifa doseči enako ureditev osnovne obvezne opreme ter spodnjih oblačil.

Sodniki za tovrstne kršitve na tekmi igralcem ne bodo izrekli opomina ali jih kaznovali z rumenim kartonom, temveč bodo kršitev prijavili organizatorju tekmovanja, ki bo kršitelje za to naknadno kaznoval.

Spremenjeno pravilo je stopilo v veljavo s 1. junijem in velja v vseh nogometnih tekmovanjih pod okriljem Fife.