Predvsem je neumestno Ostermanovo sprenevedanje glede tega, čigav sel v programskem svetu je bil – njegov partijski tovariš Lenart Šetinc si je močno prizadeval, dneve in dneve lobiral in spletkaril, da bi na čelu RTV ostala sedanja garnitura; Osterman mu je pri tem zvesto sledil. Najbrž nismo tako naivni, da bi verjeli, da se je o svojih stališčih posvetoval z Zvezo kulturnih društev Slovenije in Slovensko izseljensko matico, ki sta ga uradno predlagali za svetnika… Da ne bo pomote, njegova pravica in pravica vseh drugih svetnikov je podpreti kogarkoli, ki je v skladu s statutom kandidiral, a je pri tem nujno spoštovati pravni red in inštitucije države, vključno z državnim zborom, ki pa nam je sporočil, da sta bila v času izvolitve Nataše Pirc Musar za generalno direktorico mandata obeh razrešenih svetnikov veljavna. In pika. Sicer pa, če sledimo vsiljeni razlagi, ki jo je večina svetnikov iznedrila iz Pirnatovega pravnega mnenja, so zadeve več kot hude – razrešeni svetnik Miha Klun je bil do začetka tega leta predsednik nadzornega sveta RTV, istočasno pa tudi funkcionar državnega organa, kar bi pomenilo, da bi morali za čas spornega obdobja razveljaviti vse sklepe nadzornega sveta, pri katerih je glasoval in je bil njegov glas odločilen… Komu od modrih se lahko zdi tak pristop sprejemljiv in uresničljiv?

Ostermana moti trditev, da je pri ponovnem glasovanju šlo za prevaro, in mi očita nepoštene namene. Kako bi lahko sicer poimenovali to, da je vodstvo zavoda naročilo pravno mnenje o nastalem zapletu in ga, ker mu ni bilo pogodu, skrilo pred programskim svetom ter naročilo novo, vodstvu bolj priročno mnenje in se nanj sklicevalo? Je to poslovno utemeljeno in spodobno, etično dejanje ali je gola prevara?

Nesmiselno se mi zdi polemizirati z Ostermanovim »pravništvom« (saj tudi sam nisem pravnik), toda tako na drugi izredni seji kot v odgovoru na moje trditve se je zapletel v pravno akrobatiko, a mu ni uspelo pojasniti banalnih dejstev – zakaj je od ene do druge izredne seje vratolomno spremenil svoje vrednote in zakaj je sooblikoval zavajajoči sklep, ki je bil podlaga za neznansko blamažo programskega sveta? V prvem pismu sem objavil prepis njegovih nastopov s prve in druge seje, iz katerih je nedvomno razvidno, kakšen »salto mortale« je izvedel.

NIKOLA DAMJANIĆ, član programskega sveta RTV Slovenija