»Projekt šele nastaja,« nadaljuje Zorman-Macurova in pojasni, da jim je Društvo upokojencev Kamnik pripravljeno odstopiti svoje prostore na Kolodvorski ulici 5. Seveda morajo prej izbrati še najugodnejšega izvajalca za pripravo toplih obrokov in se dogovoriti s prostovoljci za pomoč pri celotni logistiki. Zato pripravljajo sestanek s predstavniki Centra za socialno delo (CSD), Karitas, Rdečim križem in drugimi, od katerih bodo poprej pridobili tudi točne podatke, koliko uporabnikov bi bilo upravičenih do brezplačnega obroka. Po zbranih podatkih bodo pripravili izračune, ki bodo osnova za predlog za razdelilnico potrebnih proračunskih sredstev za naslednje leto.

V stiski tudi zaposleni

»V občinah Kamnik in Komenda že dlje časa zaznavamo veliko naraščanje socialnih stisk, tudi pri ljudeh, ki so še zaposleni. To se odraža predvsem v velikem številu izrednih denarnih pomoči, ki so namenjene premostitvi materialne stiske,« opozarja Maja Gradišek iz CSD Kamnik. Dodaja, da je potreb po denarni socialni pomoči, izredni denarni pomoči, otroškem dodatku, subvenciji plačila vrtca in kosila, štipendijah, plačilu za obvezno in dodatno zavarovanje, pomoč pri plačilu pogrebnih stroškov... vse več. Zaradi materialne stiske ljudje potrebujejo pomoč tudi pri reševanju osebnih, družinskih odnosov in na drugih področjih, še dodaja.

»Socialne stiske v Kamniku naraščajo tako kot drugod po Sloveniji. Če smo v letu 2007 s prehranskimi artikli pomagali povprečno 61 družinam in posameznikom na mesec, smo v letu 2013 pomagali že povprečno 126 družinam in posameznikom,« pojasni Lidija Zagorc, sekretarka OZ RK Kamnik in doda, da se bodo vključili v delo razdelilnice hrane v skladu s poprejšnjim dogovorom med sodelujočimi.

Trenutno dva brezdomca

Imamo kar nekaj postavk, ki so namenjene različnim oblikam pomoči na področju sociale, in sicer enkratno denarno pomoč, letovanje otrok, sofinanciranje dejavnosti Rdečega križa, sofinanciranje dejavnosti Karitas Kamnik, sofinanciranje humanitarnih društev, dodatni socialni programi in akcije, občinska subvencija pomoči na domu, skrb za brezdomce, zdravstveno zavarovanje ljudi, pogrebni stroški, javna dela, domska oskrba v posebnih socialnih zavodih, dnevni center za osebe z motnjami v duševnem zdravju, družinski pomočniki, ipd. našteva Janja Zorman Macura. Dodaja, da v tem trenutku skrbijo tudi za dva brezdomca, ki jima plačujejo stroške nastanitve, CSD pa jima nudi še strokovno pomoč.