"Ob včerajšnji preiskavi NPU o poslovanju Lika d.d. in izjavah, ki so se ob tem pojavile, bi želel poudariti, da nikoli nisem vodil poslov v Liku in njegovih hčerinskih družbah, kot ga tudi ne vodim v nobenem podjetju, ki ga posredno obvladujem,« je v izjavi povedal Igor Lah.

Lah ob tem nadaljuje, da je bil Liko d.d. od začetka obdobja, ki se ga preiskuje, od 1. januarja 2008, pa do odstopa uprave v letu 2012, nadziran s strani šestčlanskega nadzornega sveta (vključno z eno tretjino delavcev), ki je tudi imenoval upravo.

»Nobena sredstva iz sistema Liko niso bila prelita ali kakorkoli drugače prenešena na katerikoli drug poslovni podsistem povezan z mano ali name osebno,« dodaja. »Vsa sredstva omenjenega sistema so še vedno na lokacijah na Vrhniki in na Borovnici, kjer imajo podjetja svoje prostore.«

Pravi tudi, da je včerajšnja preiskava temeljila zgolj na preliminarnem naznanilu Davčne uprave Republike Slovenije iz leta 2012 in brez upoštevanja številnih dokumentov, ki so jim bili v tem času v celoti predloženi in ki jih, iz Lahu nejasnih razlogov, ni v policijskem spisu.

»Odločno zavračam vse zlonamerno prikazane insinuacije ter kakršnokoli prelivanje sredstev oziroma izčrpavanje družbe Liko d.d. in osebno okoriščanje,« zaključuje. »Vse to jasno izhaja iz dokumentacije, ki so jo vpletene gospodarske družbe v tem času v celoti posredovale preiskovalnim organom.«