Kruničeva je pojasnila, da kardiologi z dogovorom sicer niso zadovoljni, a je to bila v tem trenutku edina možnost, da lahko za bolnike delo poteka nemoteno. Glede zahteve po višjem plačilu zaradi povečanega obsega dela se za zdravnike, ki opravljajo interventne posege, ne bo spremenilo veliko, saj bodo po njenih besedah tudi ponoči še vedno hodili delati namesto za 15, zdaj za 18 evrov, kolikor po njenem pomeni dogovorjena 20-odstotna povišica, ki jo je vodstvo bolnišnice ponujalo ves čas.

Jedro spora - plačilo za interventne posege

Jedro spora med kardiologi in vodstvom kliničnega centra je bilo plačilo kardiologov za interventne posege. Kardiologi so namreč zahtevali tudi plačilo po storitvi in ne po beleženju minut, pri tem so predlagali plačilo preko podjemnih pogodb, ki pa mu nasprotuje ministrstvo za zdravje.

Ob tem so med drugim zahtevali še plačilo parkirnine, ko so klicani na interventne kardiološke posege, ter enako število dni dodatnega dopusta iz naslova ionizirajočega sevanja kot zdravnikom, ki so stalno izpostavljeni temu sevanju. Po besedah Kruničeve so o vseh ostalih zahtevah dosegli soglasje, sicer pa je potrdila tudi to, da je razlog za njihovo nezadovoljstvo v tem, da so za isto delo plačani manj kot v nekaterih drugih bolnišnicah.

Z zahtevami bi šli z glavo skozi zid

Verjame, da se bodo te zadeve v prihodnje uredile, k čemur se je po njenih besedah zavezal tudi predsednik sveta zavoda Bogdan Čepič. Zaradi vseh sistemskih vprašanj so ugotovili, da bi s svojimi zahtevami šli z glavo skozi zid, čeprav so se nekateri težko odločili za sklenitev dogovora. Nenazadnje jih zadnje dni pri njihovi glavni zahtevi okoli dviga plačila ni več podpiral niti sindikat Fides, je dodala, saj meni, da je to vprašanje treba urediti na ravni države.

Po Čepičevih besedah je bil sklenjen dogovor, da se celotni ekipi, torej tudi medicinskim sestram in ostalim, prizna povečan obseg v višini 20 odstotkov, ob tem so jim danes dodatno priznali eno uro dodatka za prihod na delo, dogovorili pa so se tudi glede ostalih stavkovnih zahtev.

Novih zapletov ne pričakujejo

Kot je zagotovil, zdaj novih zapletov na oddelku za kardiologijo in angiologijo ne pričakuje, tudi soglasja za dežurstvo so vsi trije zdravniki že vrnili, tako da bo v ponedeljek in v naslednjih dneh delo potekalo povsem normalno.

Glede razlik v plačilih med mariborskimi in zdravniki nekaterih drugih bolnišnic pa je Čepič napovedal, da bo s soglasjem sveta zavoda zaradi omenjene problematike pozval pristojno ministrstvo, da zadeve uskladi na ravni države. "Ne moremo v Mariboru delati po enem sistemu, v nekaterih drugih ustanovah pa po drugačnem," je dejal predsednik sveta zavoda UKC Maribor.

Po poročanju POP TV je pozno popoldne odstopil predstojnik oddelka za kardiologijo in angiologijo Vojko Kanič, ker da je preobremenjen.