Pravljica je umeščena v Piran, kjer ima krvodajalstvo dolgoletno tradicijo, predstavlja pa tudi bogato kulturno dediščino mesta. Ilustracije je prispevala akademska slikarka Fulvia Zudič.

»Namen pravljice je otroke naučiti spoštovati prostovoljstvo in zbuditi zavest o tem, da lahko darujejo del sebe in na tak način pomagajo,« je prepričana avtorica pravljice Irena Dolinšek, krvodajalka in prostovoljka OZRK Piran, ki je kot rdeča vila pravljico že predstavljala v vrtcih in šolah piranske občine.

Duška Žitko in Valentina Klemše iz območnega združenja RK Piran sta si enotni, da je »prostovoljstvo največja odlika vseh nas« ter da je pravljica primeren medij za spodbujanje prostovoljstva in krvodajalstva, saj »pravljice nosijo celostno sporočilo o življenju in ponujajo upanje v boljši jutri«.

»Če smo zmožni, je naša dolžnost, da darujemo kri,« je prepričana podžupanja Meira Hot. Knjižico bodo razdelili v turističnoinformacijske centre, jeseni pa tudi med učence piranskih osnovnih šol in otroke v vrtcih. V elektronski obliki je knjižica dostopna na spletni strani občine Piran (http://bit.ly/1k2zIVu). av