Skupina Domel je lani poslovala z 2,6 milijona evrov dobička, skupni prihodki so znašali 87,4 milijona evrov. Gre za najboljši rezultat v zadnjih desetih letih. Letošnja skupna prodaja v pol leta znaša že 46,4 milijona evrov, tekoči dobiček poldrugi milijon. Načrtovano povečanje obsega prodaje za šest odstotkov so presegli. Domel je torej eden od zmagovalcev krize.

Pred leti so se v najpomembnejšem podjetju v Selški dolini, ki zaposluje tisoč ljudi in od usode katerega je odvisna vsa dolina, odločili za notranje lastništvo, lastniki krovne družbe Domel Holding so zaposleni in bivši zaposleni, nihče nima več kot dva odstotka, prodaja je možna le interno, lastne delnice so namenjene bodočim sodelavcem. Poteza je bila takrat potrebna kot obramba pred sovražnim prevzemom, zdaj pa se je izkazala tudi za pravo pot v kriznih časih. Domelov model je kot uspešen prepoznala tudi državljanska pobuda Integralna zelena Slovenija. »Domel dokazuje, da je možna alternativna pot izhoda iz gospodarske krize z uspešnim modelom notranjega lastništva, ki je blizu modelu zadružništva in socialnega podjetništva. Zdaj je aktualno vprašanje, kako tako uspešne in trajnostne modele razviti v drugih podjetjih,« je dejala prvopodpisana v državljanski pobudi Darja Piciga. Krovno podjetje Domel Holding je letos poleg lastniške funkcije prevzelo tudi upravljalsko in ima sedaj 182 zaposlenih, ki skrbijo za vsa podjetja v skupini Domel, v njem so združeni razvoj in raziskave, prodaja, nabava, finance, kakovost in splošno področje. Ker direktor Domel Holdinga Štefan Bertoncelj odhaja v pokoj, je vodenje prevzela dosedanja direktorica Domela Jožica Rejec, Domel, d. o. o., pa je prevzel Zvone Torkar, medtem ko Rejčeva tam ostaja kot prokuristka.