Na sami seji je med svetniki pri ugotavljanju, kdo ima prav in kdo ne, prišlo do pravega iskrenja. Člani komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja so se namreč po tistem, ko jim je, kot so se izrazili, »glas z ulice« prišepnil, da naj bi člani sveta zavoda kršili načela protikorupcijskega ravnanja, odločili, da imenovanja Resnika ne podprejo in predlagajo ponovni razpis.

Kot sporno se jim je zdelo neko dolžniško razmerje med Resnikom in očetom člana sveta zavoda Silva Krošlja, zaradi česar naj bi ta glasoval pod pritiskom. »Šele temu zdaj lahko rečemo, da delamo pod političnim pritiskom in ne dogajanju na seji sveta zavoda, kjer je bilo glasovanje tajno, in nihče ne more vedeti, ali sem glasoval za Resnika ali proti,« je bil jasen občinski svetnik in član sveta zavoda Silvo Krošelj. Ob tem je poudaril, da njegov glas v nobenem primeru ne bi odločal o imenovanju Resnika, ker si je ta v vsakem primeru zagotovil zadostno podporo. »Stvar je enostavno v tem, da že imate pripravljenega tretjega,« je bil do predstavnikov stranke SLS neposreden Krošelj iz svetniške skupine SD. Tudi sicer je bilo med živahno razpravo slišati, da komisija Resniku ni izrekla podpore iz enostavnega razloga, ker nasprotni kandidat, sicer dozdajšnji direktor PTC Franc Češnovar, prihaja iz vrst SLS, ki ima v krškem občinskem svetu že tri zaporedne mandate največ svetnikov in župana.

Medtem iskanjem rešitve zapleta je bilo slišati tudi predloge, da naj bi svetniki mimo predloga komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja glasovali neposredno o predlogu sveta zavoda, vendar so ugotovili, da nimajo potrebnega gradiva, saj so tudi uradni predlog sklepa in neimenovanje predlaganega prejeli na sami seji in ne v predpisanem času.

Po več kot enourni razpravi, med katero kandidat Božidar Resnik kljub večkratnem dvigovanju roke ni dobil besede, so se svetniki vendarle odločili za ponovitev razpisa. Resnik, ki ni mogel skrivati razočaranja nad dogajanjem, je napovedal, da bo za zaščito svojega dobrega imena uporabil razpoložljiva pravna sredstva, in dodal, da ob ponovljenem razpisu ne bo kandidiral. es