Med obtoženimi pa ni Mohorja Bogataja. Njega je leta 2011 ovadil občan Aleš Sladojević, ker naj bi brez predhodnega soglasja mestnega sveta in brez sprejetega proračuna za tak znesek omogočil 620.000 evrov vredno poravnavo, ki so jo sklenili v nekaj dneh po prevzemu oblasti na lokalnih volitvah. Sodno poravnavo je prejšnji župan Damijan Perne zavračal, Mohor Bogataj pa jo je ves čas ocenjeval kot koristno za občino. Naročil je novo pravno mnenje in takoj sklenil tudi poravnavo, ki je bila na sodišču sprejeta hitro – denar pa nakazan odvetniku Gnilšaku na njegov fiduciarni račun. Gnilšak je pred volitvami in po njih postal Bogatajev zaupni svetovalec, kasneje pa kot pogodbeni odvetnik občine prejel okoli 300.000 evrov za svoje storitve. Lani decembra so na občini pogodbo z njim prekinili, Gnilšak je prodal odvetniško pisarno in se v Kranju ne pojavlja več. Že prej je bil pogodbeni odvetnik občine Tržič za časa župana Pavla Ruparja. Ko je prodal pisarno, je moral zapreti tudi svoj posebni račun, po naših neuradnih podatkih pa še zdaj ni znano, kje je končalo 620.000 evrov.

Upniki denarja nimajo

Kristijan Gnilšak je kot odvetnik po nižji ceni odkupoval terjatve do Gorenjske stanovanjske zadruge, kjer je bil dolga leta tudi pogodbeni odvetnik, prostore pa je imel v isti stavbi, kot jih je imela prej zadruga. Njen direktor Franc Teran je sicer medtem bil pravnomočno obsojen na leto dni zapora v drugi zadevi, v primeru poravnave pa bo sodišče moralo ugotoviti njuno odgovornost, da očitno niso bili poplačani upniki zadruge. Slednji so namreč sledili javnim objavam o poravnavi, a očitno zadruga dolgov vsem ni poravnala. Zdaj bosta Gnilšak in Teran kot obtoženca morala na sodišču pojasnjevati usodo zneska, izplačanega iz mestne blagajne.

Mohor Bogataj je ves čas od sklenjene poravnave trdil, da je bila dobra za Kranj, občan Aleš Sladojević in policija pa sta ocenila drugače. Župan je zaradi poravnave pristal v sodni preiskavi in tako v kazenskem postopku, včeraj pa je namestnica vodje kranjskega okrožnega tožilstva Marija Marinka Jeraj pojasnila, da »tožilstvo odstopa od kazenskega pregona v zadevi, pri kateri je šlo za očitek zlorabe uradnega položaja, ker ni bilo zbranih dovolj dokazov, da bi oseba izvršila kaznivo dejanje«.

Tesno sodelovanje med (prej) Teranom in Gnilšakom ter (kasneje) Gnilšakom in Bogatajem je sicer dokazano dejstvo. Vendar državno tožilstvo ni sledilo policiji in Sladojevićevi ovadbi in tako ne preganja kranjskega župana. Bogataj kazenskega postopka ni želel komentirati, ker o vsem še ni bil seznanjen, Gnilšak pa je bil nedosegljiv.