Letos ne kaže nič bolje

Osnovno šolo Šentjernej vodi v. d. ravnatelja Renata Zupanc Grom, ki jo je septembra lani na to mesto imenoval šolski minister Jernej Pikalo, potem ko svetu šole po prenehanju mandata dotedanji ravnateljici Viktoriji Rangus ni uspelo imenovati ne ravnateljice ne vršilke dolžnosti. Takrat se je za to mesto poleg Rangusove potegovala še učiteljica Tadeja Strmole, ki je sprva sicer dobila potrebno večino, a se je zapletlo pri dokončnem imenovanju, ko so zaposleni na šoli iz sveta zavoda odpoklicali svoje tri predstavnike, ki naj bi podprli prav Strmoletovo, in na koncu v svetu ni bilo več potrebne večine.

Nič bolj gladko ne gre letos, saj ravnatelja iščejo že na drugem razpisu. Na prvem so se za to mesto potegovali štirje kandidati, med njimi Zupanc-Gromova in Rangusova. Slednji so negativno mnenje izdali v svetu staršev in občinskem svetu, pozitivno pa obema sedanji v. d. ravnatelja. Tudi učiteljski zbor je več glasov namenil Zupanc-Gromovi, na seji sveta zavoda je zanjo glasovalo pet članov, a za potrebno večino ji je zmanjkal en glas in razpis je bilo treba ponoviti. Sicer je tik pred glasovanjem Rangusova naznanila, da odstopa od kandidature, vendar se je kljub temu odločila, da se prijavi tudi na drugi razpis. Tudi tokrat je učiteljski zbor večjo podporo izrazil v. d. ravnatelja, ki jo odločno podpira še svet staršev, premislili pa so si občinski svetniki, ki so pozitivno mnenje izdali Rangusovi. Ta je v svetu zavoda nato prejela potrebnih šest glasov, pred njenim dokončnim imenovanjem pa mora svoje mnenje izdati še minister.

Očitki o domnevnih nepravilnostih

Medtem se je na šoli oglasila inšpektorica, kot so za Dnevnik pojasnili na inšpektoratu za šolstvo, so postopek imenovanja ravnatelja preverjali na podlagi anonimne prijave. Neuradno smo izvedeli, da naj bi bile sporne sorodstvene vezi dveh članov sveta zavoda z Rangusovo, z odstranitvijo sindikalne zaupnice s seje sveta naj bi bila kršena kolektivna pogodba za vzgojo in izobraževanje, pod drobnogledom naj bi bilo tudi domnevno nepregledno delovanje sveta zavoda. Na inšpektoratu sicer pravijo, da formalnih kršitev šolske zakonodaje niso ugotovili, so pa navedbe v pobudi o domnevnih kršitvah odstopili v obravnavo komisiji za preprečevanje korupcije in inšpektoratu za delo.

V Šentjerneju zdaj čakajo na mnenje šolskega ministra, na katerega so se obrnili tudi starši. »Opozarjamo, da mora biti izbrano vodstvo šole moralno in zakonsko odgovorno ter zgled otrokom, staršem in vsem krajanom,« so zapisali v pismu, ki so ga poslali tudi županu Francu Hudoklinu. Svet staršev namreč Rangusovi med drugim očita nespoštovanje sklepov in prazne obljube, dvoličnost, neenakopravno obravnavo in nestrpnost do otrok, bremenile naj bi jo tudi obtožbe o mobingu.

Prezapleten postopek imenovanja

Ker šentjernejski zapleti niso osamljeni primer, se poraja vprašanje, ali je sistem imenovanja sploh ustrezen. »Postopek je predolg in v predolgih postopkih se vedno kaj kuha. Svet zavoda mora biti edini organ, ki o tem odloča,« meni ravnatelj Osnovne šole Prule Dušan Merc. Pravi še, da je zbiranje mnenj vprašljivo, saj so predstavniki tako in tako v svetu zavoda, tudi ministrstvo bi moralo imeli nad postopkom le pregled. »Postopek bi bilo treba poenostaviti, da ne bi bilo več pridobivanja mnenj,« se strinja tudi predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenije Milan Rejc. »Navsezadnje ima svet zavoda tripartitno sestavo in je tisti, ki odloča,« še pravi in dodaja, da je delovna skupina, ki jo je v ta namen imenoval šolski minister, tudi predlagala skrajšanje postopka.