Stečajni upravitelj Stavbenika Valter Stepan je začasno ustavil prodajo naselja Oktobrska v Izoli, edinega premoženja, iz katerega bi lahko vsaj delno poplačal okoli 300 upnikov, ki svojih skupno 25 milijonov evrov vrednih terjatev do gradbinca niso imeli zavarovanih. Stanovanjsko-poslovni objekt na Ulici oktobrske revolucije tik ob izolski marini v četrti gradbeni fazi je namreč edini, ki ni v celoti obremenjen s hipotekami bank in bi se lahko del njegove kupnine stekel tudi v stečajno maso.

Prodaja omenjenega objekta s 76 stanovanji se je zapletla zaradi parcele, ki si jo kot funkcionalno zemljišče hkrati delijo Stavbenik in stanovalci sosednjega objekta – pod tem zemljiščem imajo namreč garažne prostore. Lastniki garaž so pri okrajnem sodišču v Piranu sprožili postopek za ureditev meje, na katero je pristal tudi stečajni upravitelj, sosedje pa so se ob tem zavezali, da po ureditvi lastnine ne bodo ovirali nadaljevanja gradnje. A dokler razmerja ne bodo urejena, je upravitelj prodajo ustavil oziroma jo bo nadaljeval le, če bo gradbeni strokovnjak ocenil, da se lahko stanovanjsko-poslovni objekt prodaja tudi brez sporne parcele. Tržna cena kompleksa je po cenitvah vredna dobre tri milijone evrov, v primeru prisilne prodaje pa bi zanj lahko iztržili slabih 2,5 milijona evrov. Ena od bank ima medtem na njem 1,5-milijonsko ločitveno pravico. V najboljšem primeru se lahko torej navadni upniki nadejajo razlike v višini 1,7 milijona evrov.

Ob stečaju Stavbenika so upniki prijavili za več kot 50 milijonov evrov terjatev, a skorajda ves izkupiček od prodaje nepremičnim bo šel bankam. Stečajni upravitelj je do konca letošnjega marca prodal večino premičnega premoženja, 6 stanovanj in 11 parkirnih mest, a te nepremičnine po nižji ceni od njihove likvidacijske vrednosti. Prodaja nepremičnin stoji, dražbe so neuspešne, prihodnji teden bo znova poskušal prodati nepremičnine v Divači in na Hrpeljah. S prodajo hiš in zazidljivih zemljišč v novozgrajenem naselju v Bizoviku blizu Ljubljane se zatika zaradi nasprotovanja Družbe za upravljanje terjatev bank, na katero je Nova Ljubljanska banka prenesla svoje terjatve do Stavbenika. Slaba banka namreč vztraja pri posamezni prodaji stanovanj po tržni vrednosti, kupca za to ceno pa doslej ni bilo. Tržna vrednost vseh Stavbenikovih nepremičnin se po cenitvah giblje pri slabih desetih milijonih evrov, a je veliko vprašanje, koliko bodo dejansko iztržili zanje. Družba ima tudi 3,3 milijona evrov poslovnih terjatev, a doslej jih je stečajnemu upravitelju uspelo izterjati le četrt milijona. Stečajno maso je večinoma z odprodajo osnovnih sredstev, dokončanjem nujnih del in najemninami napolnil s pol milijona evrov, vsi stroški postopka pa so do konca marca stali milijon evrov. Zato ima stečajni upravitelj težave z likvidnostjo, denarja ni niti za sodne takse, za plačilo sodelavcem, ki še sodelujejo s stečajnim upraviteljem, in dobaviteljem. Ti že vlagajo opomine pred izvršbo.