Protest proti italijanski okupaciji Trsta.

(...) Zagreb, 4. novembra. Vrhovna oblast SHS je poslala predsedniku Zedinjenih držav Wilsonu pozdravno brzojavko, v kateri se mu klanja kot zaščitniku interesov malih narodov ter prvoboritelju za idejo samoodločbe narodov.

Obenem naglaša Vrhovna oblast SHS v tej svoji brzojavki, da greši proti temu načelu samoodločbe Italija, ako s svojimi četami okupira naše ozemlje. Vrhovna oblast SHS ga prosi, da naj vzame pod svojo zaščito novoustanovljeno neodvisno in svobodno, s Srbijo in Črno goro združeno državo SHS. (...)

S tržaške pošte.

Trst, 4. novembra. Na Opčinah je prišlo do velikih nemirov. Oplenjenih je bilo 600 vagonov. Straža je nastopila, 2 sta bila ustreljena, 3 so ranjeni. Plenijo civilisti in vojaki. Tudi v Dutovljah je prišlo do velikega nemira, v Štanjelu vlada mir.

Slovenski narod, 5. novembra 1918

Okupacija Trsta.

Trst, 5. novembra. Italijanski guverner v Trstu se vede, kakor bi imel nalogo, anektirati Trst. Bili so včeraj pri njem zastopniki raznih istrskih mest, katerim je izjavil, da je Istra, ki je sto let bila pod tujim jarmom, vendar osvobojena s pomočjo italijanske krvi. (…) »Lavoratore « piše, da je guverner izjavil, da je Trst absolutno, definitivno in za vedno pridobljen Italiji. Tako se je guverner Trsta baje izrazil tudi glede Istre, da bo v bodoče ena najlepših pokrajin Italije in glede Pulja, da je dragulj Italije, ki se bo proslavil z velikimi ladjedelnicami.

Slovenski narod, 6. novembra 1918

Protest proti kršenju suverenitete naše države.

Danes zjutraj se je odpeljala deputacija Narodne vlade v Postojno, da na najslovesnejši način izroči laškim parlamentarcem protest, da bi se pogajali z bivšim armadnim poveljstvom, katerega sploh več ni. Protestiralo se bo proti vsakemu kršenju suverenitete Jugoslovanske države.

Slovenski narod, 7. novembra 1918

Srbija na pomoč!

V teh časih, ko je naša Narodna vlada SHS v Ljubljani pri neprestanem delu, s katerim naj bi se razmere vsaj za silo in začasno uredile, rode se ji takorekoč od trenutka do trenutka nova vprašanja, eno težje od drugega! Prva nevarnost premikanja bivših avstrijskih čet po naših pokrajinah se je nekoliko omilila, tako da smemo upati, da bo šla mimo nas, ne da bi bile dežele prehudo zadete. Takoj pa je tu že druga moreča skrb! V Jugoslaviji, kolikor je spada pod Narodno vlado v Ljubljani, primanjkuje denarnih sredstev, primanjkuje sploh denarja, dočim se poskušajo uveljavljati vse zahteve, katere si je bila svoj čas nase nakopala pokojna Avstrija.(...)

Danes mora prešinjati nas vse zavest, da hočemo postati enotna država od Soče do Egejskega morja in da hočemo s kraljevino Srbsko, ki je v svetovni vojni toliko krvi prelila, postati ena neločljiva država in da hočemo s to državo stopiti k ententnim državam v tisto razmerje ljubezni in prijateljstva, katero veže že danes kraljevino Srbijo s temi državami. Na kratko rečeno, mi čutimo že danes, da bi bile škodljive vsake in tudi najmanjše mejice! Mi hočemo biti celota od Ljubljane pa do Soluna!(...)

Slovenski narod, 9. novembra

Italijani zasedajo jugoslovansko ozemlje.

Zagreb, 11. novembra, ob pol 12. uri dopoldne. Narodno veče je poslalo kraljevemu italijanskemu zunanjemu ministru naslednjo noto: Narodno veče SHS je razglasilo s svojim manifestom od 19. oktobra neodvisnost Slovencev, Hrvatov in Srbov kot svobodno, suvereno državo, neodvisno od katerekoli oblasti Avstrije Ogrske, kakor tudi od habsburške hiše. Ta proklamacija se je izvršila, preden se je sklenilo premirje med kraljevino Italijo in avstro-ogrskim vrhovnim poveljstvom, katero potemtakem ob trenutku sklenjena premirja ni imelo nobene pravice razpolagati z našim narodnim področjem. (…) Tako ravnanje kraljevine Italije, kateremu je namen, da zasede naše pokrajine in naše luke, mora torej temeljiti na nesporazumljenju, ker bi zaposedanje področij prijateljskega naroda in države v resnici pomenila akcijo, katera je diametralno nasprotna ideji prijateljstva. (…)

Razmere v Logatcu.

Spodnji Logatec, 11. novembra. Skozi Logatec gredo madžarski oddelki, oboroženi z ročnimi granatami. Semkaj prihajajo italijanski ujetniki na vozeh ali pa na konjih, ki so jih pokradli v zaledju. Narodni svet v Spod. Logatcu je protestiral proti etabliranju in delovanju italijanske vojne komisije. Semkaj je dospela 12. divizija. Tukaj se mudeča čeho-slovaška brigada, ki je sedaj skrbela za red in javno varnost, odide v najkrajšem času v domovino. Zato je neobhodno potrebno, da pride sem naša jugoslovanska vojska.

Slovenec, 11. novembra 1918