Mesto vršilke dolžnosti direktorja SNG Nova Gorica bo 19. avgusta zasedla mag. Neda Rusjan Bric, dotlej pa bo teater vodil dosedanji direktor mag. Jožko Čuk. Slednjemu bi mandat potekel v začetku prihodnjega leta, zaradi česar je ministrstvo za kulturo (MK) že 20. junija objavilo razpis za novega direktorja, ki je odprt le še danes. A Čuk je že prejšnji teden podal svoj odstop, in sicer zaradi »neutemeljenih in nekorektnih pritiskov sveta zavoda, zaradi katerih ne more več opravljati svojega dela«. Svet zavoda je ob tej izjavi skočil v zrak in medijem predstavil svojo verzijo zgodbe.

Razkol pri varčevanju

Matjaž Kulot, predsednik sveta zavoda SNG Nova Gorica, ne razume Čukovih razlogov za odstop, saj naj bi po njegovih besedah svet zavoda podprl vse direktorjeve odločitve, ki so bile pozitivne in ekonomsko upravičene za razvoj gledališča. Poleg tega zatrjuje, da je svet zavoda direktorja večkrat opozarjal na neizpolnjevanje določenih nalog in nepravilnosti, kot denimo pri sistematizaciji ali zaposlovanju, a se na Čukovi strani nič ni premaknilo.

»Skupnega jezika nismo našli predvsem na račun nekoliko večjega varčevanja. Sami smo imeli stališče, da bi se moralo zaradi ekonomske krize in vse večjih rezov javnih sredstev ustaviti zaposlovanje ter podaljševanje delovnega razmerja tistim, ki so izpolnjevali pogoje za penzijo,« pojasnjuje. Pristavlja še, da se Čuk na zadnjih dveh sejah sveta zavoda ni pojavil, kar po njegovem nakazuje, da je s tem organom povsem prekinil komunikacijo.

Dosedanji direktor SNG Nova Gorica na drugi strani prav tako govori o nepremostljivih razlikah glede videnja, kako naj bi se gledališče razvijalo, a iz druge perspektive. Čuk pojasnjuje, da ni čutil podpore sveta zavoda predvsem tam, kjer »gre za racionalno uporabo produkcijskih faktorjev«. Razkriva, da opore denimo ni dobil pri ideji o strukturiranju razvojno-izobraževalnega centra v gledališču ali ko je želel vzpostaviti navezavo z Univerzo v Novi Gorici. Oba projekta naj bi odprla več deset novih delovnih mest in morebiti prinesla tudi evropska sredstva.

»Imamo konceptualni problem«

Vendar ima svet zavoda, kot je pojasnil že Kulot, očitno precej drugačne poglede na zaposlovanje. Čuk zato zgrožen podaja primer: »Zaposlili smo pet ljudi, ki pri nas delajo prek javnih del. In namesto da bi nas svet zavoda vprašal, zakaj jih nismo zaposlili še več, je na ministrstvu poizvedoval, ali imamo v kadrovskem načrtu sploh planirano zaposlitev iz javnih del.« Na enega izmed osrednjih očitkov, da je premalo varčeval, pa odgovarja, da gledališče, čeprav ima 300.000 evrov manj sredstvev kot preteklo leto, tudi letos uspešno posluje v skladu s programsko-finančnim in kadrovskim načrtom.

Čuku je bilo pri sedanjem svetu zavoda nesprejemljivo tudi, da je ta sestankoval celo po gostinskih lokalih in obravnaval zadeve, ki sodijo v pristojnost direktorja brez prisotnosti direktorja. Da je zamudil zadnji dve seji, kakor trdi Matjaž Kulot, ostro zanika, temveč zatrjuje, da je bil prisoten vselej, ko so ga povabili, oziroma je za udeležbo pooblastil svojega zastopnika. Se je pa po njegovih besedah dogajalo, da je svet zavoda s sej odslovil njega in člane uprave ter tako brez možnosti protiargumentov sprejemal sklepe, ki jih je nato usklajeval še mesec, dva po uradnih sestankih.

Z odstopom je Čuk želel opozoriti tudi na konceptualni problem položaja, vloge in smotra svetov javnih zavodov. »Nesprejemljivo je, da lahko člani sveta zavoda sprejemajo odločitve brez odgovornosti in brez posledic ter tako ustvarjajo vtis, kot da rekreativno nagajajo vodstvu in kolektivu javnega zavoda.« Pravi še, da pri sedanji sestavi sveta zavoda SNG Nova Gorica ne najde dodane vrednosti v razvojni funkciji. Nujno se mu zdi potrebno, da bi ga sestavljali kompetentni, odgovorni, motivirani in ljudje z integriteto, ki bi gledališče stabilizirali in mu utirali pot v širši prostor.

Nasprotovanje hitrim potezam

V svetu zavoda niso zadovoljni niti s postopanjem MK, saj že vse od marca lani čakajo na njegovo poročilo zunanjega nadzora nad delovanjem gledališča. Ne razumejo pa tudi, zakaj je tako hitelo z imenovanjem Nede Rusjan Bric za vršilko dolžnosti, glede na to, da se danes izteče rok za prijavo na razpis za novega direktorja SNG Nova Gorica. Kulot je razočaran, ker sveta zavoda ministrstvo ni vprašalo niti o razlogih za spor med njimi in direktorjem niti za mnenje o novem vodstvu. Skrbi ga predvsem, kako se bo Neda R. Bric obnašala po menedžerski plati. »Svet zavoda meni, da se z imenovanjem vršilca dolžnosti na tako zahtevno mesto in v danih okoliščinah, ko direktor zapušča javni zavod z veliko nerešenimi problemi in odprtimi vprašanji, razmer ne da smotrno reševati z uvajanjem nekoga za kratek čas.«

Ministrstvu pa ne manjka argumentov za svoje poteze: »Neda Rusjan Bric je bila za vršilko dolžnosti imenovana, ker je bilo treba zagotoviti nemoteno delovanje javnega zavoda, postopek javnega razpisa pa do avgusta predvidoma ne bo zaključen. Glede na izkušnje in zakonske roke postopki imenovanja direktorja trajajo več mesecev, tako da je pričakovati, da bo odločitev o novem direktorju sprejel novi minister.« Zatrjujejo tudi, da imenovana vršilka dolžnosti izpolnjuje vse formalne pogoje, ki so za mesto direktorja predpisani v sklepu o ustanovitvi javnega zavoda SNG Nova Gorica.

Poudarjajo še, da je minister popolnoma samostojen glede izbora vršilca dolžnosti, medtem ko svet zavoda pri tovrstnem imenovanju nima nobenih zakonskih kompetenc. Ministrstvo tudi demantira kakršno koli povezavo med odprtim razpisom za mesto direktorja s polnim mandatom in imenovanjem vršilke dolžnosti. »Razpis je bil objavljen pred odstopom direktorja, če pa je imenovana vršilka dolžnosti tudi kandidatka na razpisu za direktorja, ki še ni zaključen, bo njeno vlogo skladno s postopkom in v razpisu navedenimi pravnimi podlagami pregledala in ocenila posebna imenovana komisija. Vsekakor pa bo imel svet glede na svojo zakonsko pristojnost možnost, da poda mnenje o kandidatih.« V naslednjih dneh naj bi gledališče prejelo tudi poročilo komisije, ki je na poziv sveta zavoda opravljala nadzor nad delovanjem teatra.