Stari grehi težke industrije

Če jim bo vreme naklonjeno in ne bo močnih nalivov ali vetra, bodo s sodobno tehnologijo, ki okolja ne bo dodatno obremenila, v šestdesetih delovnih dneh predelali 13.600 kubičnih metrov onesnažene zemljine. Spomnimo naj, da gre za velik kup zemlje, ki so jo v Celju izkopali pred leti, ko so gradili Tehnopolis, in je s težkimi kovinami onesnažena zaradi starih okoljskih grehov. Po podatkih raziskave, ki jo je leta 2011 opravil Zavod za zdravstveno varstvo Celje, vsebnosti arzena, svinca, kadmija in cinka na območju Stare Cinkarne resnično močno presegajo mejne vrednosti. Mejna vrednost za arzen je denimo 30 miligramov na kilogram suhe snovi, v enem od štirih odvzetih vzorcev pa je bilo te nevarne težke kovine kar 2100 mg/kilogram. Svinec je mejno vrednost presegal kar za 200-krat. Da ne bi prišlo do dodatnega onesnaženega okolja oziroma da ne bi veter onesnaženo zemljino raznašal naokoli, je mestna občina poskrbela, da je kup zemlje pokrit z folijo.

Težke kovine ne bodo uhajale

Za podjetje Stonex je bil največji izziv poiskati najprimernejši tehnološki postopek, s katerim bodo težke kovine kemijsko obdelali tako, da bodo postale stabilne in ne bodo prehajale v okolje. Preiskave so potekale v Zavodu za gradbeništvu, ki ima certificirane laboratorije in za preiskave uporablja standardizirane postopke. Iz onesnažene zemljine bodo predstavniki Stonexa proizvedli gradbeni kompozit, ki ga bodo vgradili nazaj v jarke na območju Stare Cinkarne. Zelo pomembno je, da so za material, ki bo izdelan iz te zemljine, že pridobili slovensko tehnično soglasje. Občani, kot za zdaj kaže, nimajo vzroka za skrb, da bi projekt, za katerega je Stonex dobil milijon evrov, padel v vodo.

Peter Zapušek, ki je po stroki rudar in geotehnolog, nam je zatrdil, da bodo pred začetkom del pripravili okroglo mizo, na kateri bodo novinarjem in zaskrbljenim občanom podrobno pojasnili potek sanacije in odgovorili na vsa njihova vprašanja. Tako bodo med drugim razložili, kako bodo s pomočjo uporabe generatorja vodnega aerosola med delom preprečevali prašenje in na kakšen način bodo sploh kemijsko stabilizirali težke kovine.