Za varovanje pred negativnimi dejanji služi državljanom služba notranjih odnosov, katere strokovno delo zajema izhodišče ugotovitve, sanacije in preprečevanja nesprejemljivih družbenih dogajanj in podlago delu sodnega segmenta upravljanja države. Strokovna služba, ki v svojem delu izhaja iz pravil vrednotenja dejanj skladno družbenemu dogovoru. Izraženo z določili ustave in iz tega podrobneje dokumentirano z zakoni.

Predhodni zapis sem navedel zaradi svojega razumevanja sožitja v RS. V ta povod me je »pahnil« škof Andrej Glavan, ki je ne dolgo tega kot član vodenja škofovske konference negativno ovrednotil delovanje naše sodne veje. Z negativno oceno obsodbe obtoženega Janeza Janšo, kar je očitno nasprotno interesu RKC. Škof, ki je s tem predstavil interes verske skupnosti RKC brez omejitev. Kakor podrejeni pripadniki obtoženega je tudi on ovrednotil sodni izrek brez vpogleda v dokumentacijo dejanj, ki so bila sodišču osnova pri izreku kazni in potrjena na pritožbeni ravni. Posredno je s svojim javnim nastopom izrazil, v interesu RKC, svoj miselni nivo ter s tem sočasno tudi nivo J. J. podrejenih podpornikov, ki iz ideološke opredeljenosti nasprotujejo rezultatu sodne veje.

Triindvajsetletno življenje v lastni državi vedno bolj kaže značaj sodržavljanov, ki so vstopili v upravljanje lastne države. Pretvorba interesa iz oblastno ideološkega v materialnega se je pri posameznikih poudarjeno izrazila. Za njih je kontrola njihovega dela dosledno ideološki in neupravičen postopek. Sodni primer J. J. navedeno kaže v polni meri. Obtoženec je skupaj s svojimi podrejenimi obtožbo ovrednotil za politični konstrukt. Ne oziraje se na to, da je bila kazen izrečena skladno pravilom in normam sodne veje. Zanimivo, da je bil v Italiji tovrstni postopek identično ovrednoten za politični konstrukt zaradi izrečene kazni tedanjemu predsedniku vlade. Bo sedanji kazenski postopek zoper predsednika francoske vlade enako vrednoten?

Ker imamo v naši sodni veji uzakonjena pravila vrednotenja razmer v sožitju državljanov, hočejo prelat RKC in Janševi protestniki, ne oziraje se na navedeno, na silo odpraviti kazen za J. J., izrečeno na zakonski osnovi. V javnih nastopanjih želijo brez strokovne podlage, samo v interesu politične povezave, odpraviti in razvrednotiti družbeni segment – sodno vejo, ki omogoča dogovorjeno medsebojno sožitje vseh državljanov RS. Toda člani politične stranke SDS so skupaj z obtoženim javno ocenili sodno službo za nestrokovno in nesposobno za svoje delo, ko je obravnavan kot obtoženec. Toda tovrstno vrednotenje ne velja, ko Janez Janša toži sebi neustrezne osebe. Saj je v ta namen isti sodni veji že plačal za njeno storitev več kot 4000 evrov.

V javnih protestih podrejenih pripadnikov kaznovanega navajajo, da je bil obtoženi tvorec naše države. Človek, ki je bil do pričetka družbenih prizadevanj za spremembe federalnih odnosov v SFRJ aktiven član komunistične partije. Ko so se po Titovi smrti leta 1980 v SFRJ pričele izražati nesprejemljivosti v družbenem sožitju države, so se odzvali v Sloveniji tedaj vladajoči posamezni javni kritiki in kulturniki. Pri tem Janeza Janše ni bilo. Izkoristil pa je položaj, ki mu ga je ustvaril Igor Bavčar. Ustrezno tekočim družbenim razmeram se je iz komunista preobrazil v poudarjenega vernika RKC. V versko združbo, ki jo je predhodno poudarjeno zanikal. Je mogoče brez strokovne utemeljenosti soglašati s protestom podrejenih članov Janeza Janše? Ali samo zaradi tega pri tem vztrajati? Smo si Slovenci uspeli ustvariti medsebojne razmere, ki so se pri nas že izrazile v času okupacije našega bivanja? Ne oziraje na to, da pišemo leto 2014!

Aleksander Markovčič