Na zgoščenki Ješe navaja natančen izračun stroškov gradnje kanalizacije, tudi po posameznih vaseh. Prav tako so priložili natančne izračune komunalnih prispevkov za posamezne velikosti hiš, iz katerih je razvidno, da razlike do sosednjih občin le niso tako velike. Omenja, da bo prispevek mogoče plačati na obroke ali s triodstotnim popustom, ter še enkrat priznava, da je gradnja močno presegla finančne zmožnosti občine, zaradi česar trpijo drugi programi.

So se ustrašili protestnikov?

Kot smo v Dnevniku že pisali, je obračun komunalnega prispevka najbolj vroča tema v Škofji Loki, kjer dokončujejo z evropskim denarjem podprt projekt gradnje vodovoda in kanalizacije. Tako se bodo gospodinjstva morala priključiti na kanalizacijo, ob tem pa plačati prispevek, ki je precej visok. Za hišo z 200 kvadratnimi metri tlorisne površine na 500 kvadratnih metrih zemljišča bo komunalni prispevek samo za priklop na kanalizacijo stal 2260 evrov. Kar je sicer nekoliko nižje, kot je bilo sprva načrtovano, a še vedno brez popustov na račun preteklih vlaganj, kakršne poznajo v sosednjih občinah. Zgroženi nad višino prispevka, načinom obračunavanja, napovedmi o rubežu nepremičnin, če prispevek ne bo plačan, in drugimi potezami občinske uprave so se Ločani organizirali v civilno iniciativo, ki je za danes napovedala protestni shod pred izredno sejo občinskega sveta in kot je bilo mogoče razbrati z vabila, napovedala množično udeležbo v sejni dvorani, kjer bi se na lastne oči prepričali, kako »nekateri svetniki z županom na čelu želijo občinski proračun reševati na naših plečih«. Ljudje so županu zamerili tudi to, da je napovedoval sprejemanje odloka o višini prispevka za jesen, potem pa se je odločil za izredno sejo sredi počitnic.

Obiskovanje svetnikov ali »grožnje«

Čez teden pa so šli člani iniciative tudi v konkretno akcijo na terenu. »Obiskali smo vse občinske svetnike na domu in jim predstavili obsežno dokumentacijo. Vsakega smo tudi prosili, naj nam ne verjame na besedo, temveč naj se sam prepriča o pravilnosti naših trditev, kakor tudi o moralnih in pravnih posledicah glasovanja o odloku, temelječem na zavajajočih oziroma nepopolnih podatkih,« nam je povedal eden od članov iniciative, ki so bili v tem svojem prepričevanju očitno uspešni, saj so svetniki na občinsko upravo množično sporočali, da se seje ne bodo udeležili.

Občinska uprava je svetnike včeraj obvestila, da izredna seja odpade, enako obvestilo z vabilom na novinarsko konferenco smo dobili tudi mediji, le da je bil naslov obvestila »Grožnje onemogočile sejo«.