S poslovanjem Varstveno-delovnega centra (VDC) Ince Mengeš sta povezana tako predsednik sveta javnega zavoda Igor Pavel, ki je sicer direktor družbe Dobrovita, ki sodeluje z VDC, kot tudi v. d. direktorja Direktorata za socialne zadeve Nace Kovač, nekdanji direktor Šenta, ki je lastnik Dobrovite, kjer je Kovač prokurist. Kovač je v. d. direktorja omenjenega direktorata na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti od aprila letos.

Ker je Dobrovita, katere prihodki so med leti 2006 in 2012 znašali med 616.000 in 780.000 evri, precejšen del teh ustvarila s čiščenjem prostorov Ince Mengeš (po Supervizorju med leti 2008 in 2014 za blizu 128.000 evrov), ne preseneča, da Igor Pavel in Nace Kovač ščitita hrbet tudi v kolektivu nepriljubljeni vršilki dolžnosti direktorice Vladki Pacek. Prvi je kot predsednik sveta zavoda sodeloval pri njenem ponovnem imenovanju na mesto v. d. direktorice, drugi pa na čelu direktorata za socialne zadeve ponovnega imenovanja ni preprečil, četudi se je že pripravljala pripojitev zavoda k VDC Tončke Hočevar v Ljubljani. Samo letos je Dobrovita z VDC Ince opravila za 16.500 evrov poslov.

Že aprila nas je več zaskrbljenih zaposlenih v Ince Mengeš opozorilo na številne nepravilnosti pri imenovanju in delu ter pozneje še podaljševanju mandata vršilki dolžnosti direktorice Vladki Pacek, ki so ji maja kljub nasprotovanju zaposlenih, občine, staršev in ugotovitvam socialne inšpekcije podaljšali mandat še za eno leto. Po treh odpovedih o zaposlitvi iz krivdnih razlogov njenim najožjim sodelavkam, ki so sledili, zdaj delavci ne dajejo več izjav. So pa toliko bolj zgovorni na Sindikatu zdravstva in socialnega varstva Slovenije, kjer nudijo pravno varstvo tudi vsem trem odpuščenim delavkam.

»Sindikat zavoda je o nepravilnostih in neustreznih razmerah v kolektivu večkrat obvestil pristojno ministrstvo, kjer so tudi zaradi ugotovitev socialne inšpekcije morali pritrditi, da kriza vodenja slabo vpliva na delo zaposlenih in vpliva tudi na uporabnike,« pojasnjuje predsednik Sindikata zdravstva in socialnega varstva (SZSVS ) Zvonko Vukadinovič. Dodal je, da so se na ministrstvu prav zaradi tega odločili za združitev Ince z VDC Tončke Hočevar, ki je zgledno organiziran in voden zavod, Vladki Pacek pa svetovali ustreznejši odnos do zaposlenih.

Na ministrstvu mižijo na obe očesi

A so se po zamenjavi direktorja direktorata za socialne zadeve Davorja Dominkuša in odhodu državnega sekretarja Miloša Pavlice na ministrstvu priprave na združitev ustavile, razlaga Vukadinovič. »Ministrstvo je dopustilo, da je bila Vladka Pacek ponovno imenovana za v. d. direktorice. Predsednik sveta zavoda Igor Pavel, ki je direktor družbe Dobrovita, pa le še povečuje svoj obseg poslovanja z zavodom, saj je Nace Kovač, ki je od aprila letos v. d. direktorja Direktorata za socialne zadeve, prokurist te iste Dobrovite,« opozarja tudi predsednik sindikata in dodaja, »očitno se vseh teh razmer zaveda tudi v. d. direktorice Vladka Pacek, ki si je vzela čas za maščevanje nad drugače mislečimi in tistimi, ki so opozarjali na napake.«

Ostali zaposleni so zdaj zaradi »ukrepov« direktorice prestrašeni. Odpuščene delavke, sicer najožje sodelavke direktorice, so v treh mesecih prejele vsaka po šest pisnih opozoril pred odpovedjo. Na sindikatu pravijo, da je po postopku iz zakona o delovnih razmerjih običajno eno opozorilo, ki mu, če delavec v letu dni ponovno krši predpise, sledi odpoved. Šest opozoril v treh mesecih naj bi kazalo na trpinčenje na delovnem mestu.

Med zaposlenimi, ki so prejele odpoved zaradi krivdnih razlogov, je bila ena tudi sindikalna zaupnica v zavodu, druga predstavnica delavcev v svetu zavoda, kar naj bi prav tako kazalo na načrtno izbiro. Razlogi za podajo opozoril in odpovedi so bili bodisi banalni bodisi posledica stalne preobremenjenosti in psihičnega pritiska, v zvezi s čimer bodo delavke tudi uveljavljale sodno varstvo na sodišču.

Pripojitev še preučujejo

»V skladu z zakonom so zaradi kršitev delovnih obveznosti, ki so se dlje časa ponavljale, prejele odpoved pogodb o zaposlitvi iz krivdnih razlogov tri zaposlene. Podana je bila izredna odpoved pogodbe o zaposlitvi zaradi hujše kršitve,« skopo odgovarja na vprašanje o razmerah in odpuščanju v Ince Mengeš v. d. direktorice Vladka Pacek, ki je bila imenovana, kot pojasnjuje, »s strani Sveta zavoda v skladu z Zakonom o socialnem varstvu.«

Dodala je še, da ni nobene povezave med zmanjševanjem števila zaposlenih in odpovedmi pogodb o zaposlitvi iz krivdnih razlogov, kar dokazujejo tudi postopki nadomeščanja zaposlenih. Načrtovane pripojitve k VDC Tončke Hočevar pa ni komentirala, saj so za to pristojni na ministrstvu. Nadja Gantar, direktorica VDC Tončke Hočevar, je pojasnila, da odgovorov, ali bo do pripojitve sploh prišlo in kdaj, še nimajo. Z ministrstva so dobili le pojasnilo, da je bil v. d. direktorice konec maja mandat podaljšan za leto dni, da bi v tem času tam uredili razmere sami. Ali bodo potem razpisali razpis za novega direktorja ali nadaljevali s pripravami na pripojitev, ne vedo. Prav tako odgovora na to vprašanje nismo dobili niti mi, saj so z ministrstva odgovorili le, da spremljajo razmere v Ince Mengeš in še preučujejo prednosti in slabosti pripojitve tako s strokovnega, organizacijskega in tudi finančnega vidika. Nace Kovač je v telefonskem pogovoru pojasnil, da se je ob nastopu funkcije v. d. direktorja Direktorata za socialne zadeve odrekel vsem nezdružljivim funkcijam, a so postopki izločitve dolgotrajni in ne ve, ali je že povsod izbrisan iz registra.