Vstop v direktorsko pisarno Lutkovnega gledališča Maribor (LGM) se je Saši Jovanoviću ustavil na zadnji oviri. Mariborski mestni svet je na ponedeljkovi seji z 21 glasovi proti in le štirimi za zavrnil predlog mariborske občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja ter sedanjemu tajniku Društva slovenskih pisateljev ni podelil petletnega direktorskega mandata.

Vroče tudi v kolektivu

Poročali smo, da je komisija večinsko podprla Jovanovića in s tem ignorirala mnenji sveta zavoda in programskega sveta. Ta organa sta skoraj soglasno podprla ponovno kandidaturo sedanje direktorice Mojce Redjko, ki ji mandat poteče 14. oktobra. »O Redjkovi nismo slišali nič pozitivnega, bilo je veliko pripomb k terminskemu planu gledališča, na njen račun smo prejeli tudi več anonimk, poleg tega so vsi lobirali za druga dva kandidata,« nam je to potezo utemeljil predsednik Kviaza Renato Škerbinc.

Pred sejo mestnega sveta se je ozračje segrevalo tudi v kolektivu LGM, kjer se je za sedanjo direktorico izreklo 12 zaposlenih, sedem jih je bilo za drugega protikandidata Miho Horvata, dve glasovnici pa sta bili neveljavni. V javnost so prišla tudi opozorila na Jovanovićevo klavrno epizodo na Filmskem skladu, kjer je bil leta 2004 – po letu in pol direktorovanja – predčasno in sporazumno razrešen z vodstvenega položaja. Računsko sodišče je zatem pregledalo pravilnost poslovanja sklada pod Jovanovićevim vodstvom in podalo negativno mnenje.

»Postopek ni bil korekten«

Mestni svetniki so pred ponedeljkovim odločanjem prisluhnili predstavnici zaposlenih Eleni Volpi. V imenu 15 sodelavcev, ki so se udeležili seje, jih je pozvala, naj se odločijo razumno in podprejo njihovo dosedanje delo. Mestni svet je zatem z že omenjenim rezultatom zavrnil Jovanovića in pozval Kviaz k ponovitvi razpisnega postopka.

»Upal sem, da se bo v javnem zavodu upoštevalo strokovne reference in dosežke, ne pa nekih drugih elementov,« je razplet komentiral Saša Jovanović. Po njegovi oceni postopek imenovanja ni bil korektno izpeljan. »Vsekakor je nenavadno, če pridejo člani ansambla v sejno sobo in na neki način izvajajo pritisk nad svetniki. Poleg tega so se v zadnjih dneh pojavile različne oblike manipulacij po elektronski pošti, zato domnevam, da so bili mestni svetniki do neke mere zavedeni,« je dejal.

Ali se bo na razpis ponovno prijavil, še ne ve. »Če se poteguješ za neko delovno mesto, si seveda želiš, da bi v tej kandidaturi uspel. Nisem pa začetnik v poklicu, ki bi imel idealistične predstave, kako pri nas poteka odločanje,« je še dejal.