Kar je v mnogih državah povsem samoumevno, zdaj z večletnim zamikom prihaja tudi v Nemčijo. Od januarja 2016 bodo tudi vetrobranska stekla vseh vozil na nemških cestah morale krasiti vinjete različnih barv. Takšni so vsaj načrti tamkajšnjega prometnega ministrstva. Vprašanje pa je, ali bo sistem v predlagani obliki tudi dejansko uveden, saj se že pojavljajo namigi, da je diskriminatoren do tujih državljanov. Obstajata pa dve pomembni razliki v primerjavi s plačevanjem uporabe cest v drugih državah. Po prvi, manj sporni, Nemčija ne bo zaračunavala zgolj uporabe avtocest, temveč tudi uporabo regionalnih in državnih cest. Vinjeto bo torej treba imeti povsod.

Za letno vinjeto v povprečju 88 evrov

Uvedli bodo desetdnevne, dvomesečne in letne vinjete. Desetdnevna bo stala 10, dvomesečna pa 20 evrov. Pavšal za letne vinjete ne bo fiksen, temveč se bo cena določala za vsak avtomobil posebej na osnovi ekološkega razreda, v katerega spada vozilo, njegove starosti in prostornine motorja. Razlike pri določanju višine cene letne vinjete bodo tudi glede na tip motorja, lastniki avtomobilov z bencinskimi motorji bodo plačali manj, lastniki tistih z dizelskimi pa več. V osnovi bo veljalo, da bodo letne vinjete cenejše za manjša, modernejša in varčnejša vozila. Po izračunih prometnega ministrstva se bo cena letne vinjete za nemške državljane gibala med 20 in 150 evri, v povprečju bodo zanjo morali odšteti 88 evrov. Domov jih bodo dobili avtomatično po pošti in zanje nemškim državljanom ne bo treba stati v vrstah ali izpolnjevati obrazcev. Tujci bodo letne vinjete lahko naročili po svetovnem spletu ali pa jih bodo tako kot tiste za krajše obdobje kupili na prodajnih mestih.

Če takšno diferencirano zaračunavanje vinjet še ni toliko sporno, utegne na čeri evropskega prava naleteti zamisel, da se zaradi uvedbe vinjet avtomobilski stroški nemških državljanov ne bodo povečali. Nemške oblasti namreč nameravajo svojim državljanom strošek za vinjete povrniti z olajšavami pri davku na motorna vozila. Uvedba vinjet se bo torej v Nemčiji zgodila vzporedno z reformo davka na motorna vozila. Dejansko naj ne bi njihove denarnice trpele nič kaj bolj, nemški proračun bodo morali napolniti predvsem tujci, ki bodo vozili po nemških cestah. Država naj bi s prodajo vinjet zaslužila 800 milijonov evrov na leto. Tako zaslužen denar nameravajo uporabiti za naložbe v cestno infrastrukturo. Avtomobilski klub ADAC sicer poudarja, da lastniki avtomobilov z davki in drugimi dajatvami v državni proračun že zdaj prispevajo 53 milijard evrov na leto, od česar se za cestno infrastrukturo nameni le 19 milijard, ostalo pa se v proračunu pretopi v socialno zavarovanje.

Diskriminatoren sistem za tujce?

Takšnega sistema vinjet, kot ga poskuša uvesti Nemčija, za zdaj ne poznajo nikjer v Evropi. Cestnine na avtocestah se zaračunavajo po kilometrih ali z vinjetami, kjer pa ne prihaja do razlik med domačimi in tujimi uporabniki. Odprto ostaja vprašanje, kako se bo na takšno uvedbo vinjet odzvala evropska komisija. Koncept takšnega sistema plačevanja vinjet, kjer bi nemškim državljanom nakup vinjet povrnili z zmanjšanjem davka na motorna vozila, takšne možnosti pa ne bi imeli tuji državljani, ki nimajo v Nemčiji registriranih avtomobilov, bi lahko kršil pravila skupnega evropskega trga. Toda nemške oblasti ocenjujejo, da zastavljeni sistem vinjet ni diskriminatoren do drugih evropskih državljanov in ne krši evropskih pravil. »Skladnost s pravili evropskega prava je dana s tem, da bomo uvedli infrastrukturno dajatev za vsa vozila,« je ocenil prometni minister Alexander Dobrindt. Predlog uvedbe vinjet bodo morali potrditi še na nemškem finančnem ministrstvu in v evropski komisiji, preden bo ta tudi dejansko zaživel. Evropski komisar za transport Sim Kalas je pred uvedbo vinjet v Nemčiji že jasno povedal, da tuji državljani v novem sistemu ne bodo smeli biti diskriminirani.

Minister Dobrindt upravičuje uvedbo vinjet z dejstvom, da se nameravajo cestnine podražiti tudi v sosednjih državah Nemčije in je treba zapreti »luknjo pravičnosti«. Prihodki od vinjet se ne bodo stekali zgolj v nemško proračunsko blagajno, temveč jih namera zvezna vlada predvidoma deliti z zveznimi deželami. Razmerje delitve prihodkov še ni znano, tega bodo morali še določiti. Uvedba vinjet sicer ne prihaja povsem nepričakovano, saj so že bile predvidene v koalicijski pogodbi. Predvidoma jih bodo uvedli tudi za motorje.

Eni se veselijo, drugi bentijo

V zvezi s predlaganim sistemom vinjet se v Nemčiji že krešejo številna mnenja. Tako Zeleni kot tudi v Avto-moto klubu Nemčije (AVD) niso navdušeni. »Nihče ne razume, zakaj želi minister ustvariti svinjo mlekarico, ki nese jajca,« je nesmiselnost različnih konceptov izračuna vinjet slikovito opisal Johannes Hübner, predstavnik za stike z javnostjo AVD. Gerd Landsberg iz združenja mest in skupnosti (DSTGB) je medtem pozdravil to, da bodo v sistemu vinjet zajete vse nemške ceste. »Tako se bomo izognili preusmeritvam prometa. Kot občine imamo največjo mrežo cest v Nemčiji in seveda si želimo, da bomo soudeleženi pri prejemkih,« je dejal.