Zelo mirno poslovno okolje in aktivnosti svetovnih centralnih bank sta gnali delniške in obvezniške trge na nove vrhove. Makroekonomski podatki so bili z nekaj izjemami po večini zelo spodbudni. Gospodarsko okolje se je stabiliziralo in raste, brezposelnost se znižuje. Tudi nekateri podatki, ki kažejo sliko za nekaj mesecev naprej, so večinoma optimistični. Negativnost in nepredvidljivost na trgih je tako na zelo nizkem nivoju, kar nakazuje na to, da je slika, ki smo jo gledali na trgih, lahko zelo podobna tudi v prihodnjem obdobju. Na makroekonomskem področju tako večjih negativnih šokov v drugi polovici leta ni pričakovati. Razmere bodo lahko celo nekoliko boljše, predvsem kar zadeva brezposelnost. Tu gre pričakovati nadaljnje izboljšanje razmer. Če pogledamo sektorsko dogajanje v prvih šestih mesecih letošnjega leta, vidimo, da so zmagovalci energija, preskrba in zdravstvo. Najnižjih donosov pa so bili deležni vlagatelji v telekomunikacije in diskrecijske potrošne dobrine. Izpostavimo lahko skoraj 15-odstotni donos energetskih podjetij, ki so presegla najvišje vrednosti iz leta 2008. Visoka rast je posledica boljše makroekonomske slike in vrednotenj. Ne smemo pa pozabiti tudi zdravstva, ki je še enkrat več pozitivno presenetilo. Tu je bila glavni generator rasti prevzemna aktivnost.

Tudi v drugi polovici leta lahko pričakujemo stabilno in pozitivno sliko na borznem parketu, vendar prihajamo v obdobje, ko nekatera vrednotenja podjetij že prehitevajo tečaje. Prav tako je trg preplavljen s špekulativnim denarjem. Vidimo, da so najbolj iskane delnice hitro rastočih podjetij. Prav tako se denar seli v vedno bolj tvegane naložbe. Kakršno koli ohlajanje gospodarstva ali bolj konservativna politika centralnih bank pa lahko ohladi tudi tečaje. Še naprej pa največja neznanka ostaja Kitajska, kjer so makroekonomski podatki izredno mešani. Tudi tukaj bomo v naslednjih mesecih dobili potrditev, na kakšni poti se trenutno nahaja kitajska ekonomija. Vsekakor se obeta zanimiva druga polovica leta.