Poletni Ješetov popust

Glede na najnovejše izračune višine prispevka je župan nekoliko popustil pod pritiskom občanov, ki so dokazovali, da bodo za priklop na kanalizacijo morali plačevati enega najvišjih prispevkov v državi, tako da je za stanovanjske stavbe v formuli za izračun namesto faktorja ena zdaj faktor 0,8. To v praksi pomeni, da so izračuni za približno 20 odstotkov nižji kot prej. Če ima nekdo tipično stanovanjsko hišo tlorisne površine 200 kvadratnih metrov, ki stoji na 500 kvadratnih metrih velikem zemljišču, ga bo komunalni prispevek zgolj za priklop na kanalizacijo stal 2262 evrov. Celoten komunalni prispevek za tako hišo, ki ga morajo plačati investitorji novih gradenj, pa bo v Škofji Loki znašal 7500 evrov. Ta prispevek bo med nižjimi v državi, v Kranju je recimo visok dobrih 16.000 evrov. A zajec tiči v drugem grmu. Največ ljudi bo ob gradnji novega komunalnega omrežja seveda plačalo le prispevek za kanalizacijo. Ta, kot rečeno, v Škofji Loki za tipsko zgradbo znaša 2200 evrov. V Kranju pa denimo odlok predvideva znatne popuste zaradi preteklih vlaganj in tako komunalni prispevek zgolj za kanalizacijo za hišo 150 kvadratnih metrov tlorisne površine na 400 kvadratni metrih zemljišča znaša 1200 evrov.

Hitenje s sprejemanjem odloka v Škofji Loki, ki dodatno razburja občane, je očitno. Uradni razlog je v tem, da je občina januarja objavila odlok o občinskem prostorskem načrtu in mora v skladu z zakonom pol leta po tem sprejeti tudi odlok o opremljanju zemljišč in višini komunalnega prispevka. Nihče sicer ne ve, kaj bi se zgodilo, če odloka ne bi sprejeli, saj bi v tem primeru občina komunalni prispevek obračunavala skladno z državno uredbo. Po nekaterih razlagah bi na tak način lahko pobirala zgolj prispevek za novogradnje, ki bi bil kar nekaj nižji od izračunanega loškega. Prav to je že eden od bolj verjetnih razlogov hitrega odločanja o višini prispevka. Drugi je verjetno ta, da je projekt gradnje loške kanalizacije vreden 38 milijonov evrov, občina sama pa mora plačati kar 24 milijonov evrov. Denarja v proračunu ni, saj je Škofja Loka že zdaj precej zadolžena, celoten občinski proračun je vreden 31 milijonov, samo za letos so v njem že predvideli kar za 3,6 milijona evrov pobranih komunalnih prispevkov. Pobranega seveda ni še ničesar, saj ni še odloka, in prav zato se s sprejetjem verjetno tako mudi. Župan Ješe včeraj za pojasnila ni bil dosegljiv.

Občani: To je izsiljevanje!

So se nam pa javljali ogorčeni občani, ki so se združili v iniciativo za pravični komunalni prispevek. »Župan na vso silo očitno hoče krpati proračunsko luknjo, ki jo je dodobra povečala tudi njegova ekipa na račun kanalizacijskega sistema, in je pri tem pripravljen iti celo tako daleč, kot je sam napovedal, da bo izsiljevalsko visoki znesek izterjal od bodočih uporabnikov z vpisom hipoteke na njihovo nepremičnino. Pri tem je javno povedal, da že zdaj ve, da najmanj desetina uporabnikov tega zneska ne bo nikoli zmogla poravnati, kar kaže na to, da želi nacionalizirati zasebno premoženje,« je razočaran eden od članov te iniciative Davor Tavčar.

K temu je treba dodati, da komunalni prispevek seveda ni edini strošek, ki ga morajo plačati uporabniki ob priklopu na novo kanalizacijsko omrežje, saj za mnoge še celo nekajkrat višji strošek predstavlja gradnja cevi od javnega omrežja do hiše. Na to so že pred časom opozorili v Godešiču in Retečah, kjer je kanalizacijsko omrežje zgrajeno tako, da bodo morali nekateri do njega izkopati nekaj sto metrov lastnih jaškov, nekateri celo čez sosedova zemljišča, kar bo v praksi zagotovo pomenilo dodatne ovire. Kot smo izvedeli v teh vaseh, posluha za njihove težave doslej še ni bilo.