Novi trgovinici na Šutni, Polonika in Reciklarnica, sta plod nedavno končanega projekta Zavoda Oreli Razvoj inovativnosti med generacijami na podeželju z vključevanjem ranljivih skupin. V projekt, za katerega jim je uspelo pridobiti evropska sredstva, je bilo od lanskega novembra do junija letos vključenih več kot 40 oseb, mladih, starejših in invalidov, ki so brez službe. Vsak od udeležencev brezplačnega izobraževanja je prišel s svojo poslovno idejo, na delavnicah pa so nato izluščili štiri najboljše in jih naprej razvijali v skupinah, preostale pa še naprej individualno. Poleg teoretičnega znanja so udeleženci na delavnicah dobili tudi veliko praktičnih izkušenj, kako se lotiti svojega posla, stkali pa so tudi nova prijateljstva. Izvedbo projekta Zavoda Oreli so omogočili tudi Občina Kamnik, lokalni zavodi za zaposlovanje, Razvojni center Srca Slovenije in lokalni gospodarstveniki.

Najboljši lokalni projekti

Štiri najboljše izbrane ideje projekta so bile: turizem za gibalno ovirane, skrb za travniške sadovnjake, prodajanja naravnih izdelkov in ponovna uporaba oziroma reciklaža. Idejo prodajanja naravnih izdelkov sta mladi Kamničanki Nika Novak in Polona Štolfa realizirali že februarja s trgovino Polonika. V njej ponujata lokalno pridelana živila, vinotoč, obrtniške izdelke, naravno kozmetiko, naravna prehranska dopolnila, izdelke iz volne, tekstila in še marsikaj.

Nedavno so svoj prostor, ki je prav tako plod Orelijevega projekta in izobraževanja, na Šutni 18 odprle še Veronika Čop, Špela Rode in Erika Anita Omejec. Njihova trgovina sodi v sklop širše dejavnosti Reciklarnice, v njej pa vam bodo bodisi popravili ali osvežili oblačila in pohištvo, kupili pa boste lahko tudi druge izdelke ponovne uporabe. Del prostora je namenjen izmenjevalnici, ki se povezuje z Zelemenjavo, kjer se izmenjujejo semena in zelenjava.

Za oživitev Šutne

Obe trgovinici sta se zaradi podobne trajnostno naravnane življenjske filozofije in skupnega cilja oživljanja Šutne povezali tudi medsebojno in se vključili še v projekt Zavoda za turizem in šport Okusi Kamnika. Reciklarnica naj bi služila tudi kot prostor izmenjav in povezovanja idej in znanj med občani. V njej bodo predstavljali primere dobrih praks in osveščali o pomembnosti lokalne preskrbe in preudarnega nakupovanja ter omogočali prostor za druženje. av