Župani in županja občin Mežiške doline – Prevalje, Ravne, Mežica in Črna na Koroškem – so si v teh dneh oddahnili. Slovenjgraška sodnica Sonja Tovšak je namreč izdala sodbo, s katero je zavrnila tožbeni zahtevek Avstrijke Johanne Stockl, dedinje Hermana Zimmerla, ki ga je ta vložila že leta 2009 in od vseh štirih občin Mežiške doline potem, ko se z njimi ni mogla poravnati, zahtevala odškodnino v višini 1,28 milijona evrov. To je terjala, ker naj bi bila kupo-prodajna pogodba iz leta 1972 nična, premoženje Hermana Zimmerla, ki je bil na Prevaljah lastnik okoli 30.000 kvadratnih metrov zemljišč, na katerih danes stojijo družbe Lek, Koratur in Petrolov bencinski servis, pa naj bi mu bilo odvzeto nezakonito.

Zahtevek je zastaral

Čeprav je sodišče sprva Stocklovi pritrdilo, da je bila kupo-prodajna pogodba nična, saj je v Zimmerlovem imenu posest prodal začasni skrbnik Adolf Černec, ki je bil obenem tudi predsednik takratnega sveta Krajevne skupnosti Prevalje in zato po mnenju sodišča v navzkrižju interesov, pa je sodišče najprej razsojalo o tem, ali je zahtevek morebiti že zastaral. In temu je sodnica Tovšakova pritrdila. »Zahtevek je bil zavrnjen zaradi ugotovitve, da je zadeva zastarala,« je za Dnevnik potrdil direktor slovenjgraškega sodišča Zvone Ulcej. Dodal je, da je bila sodba strankam v postopku poslana konec minulega tedna.

Občine so si oddahnile

Zaradi tega sodišče tudi ni imenovalo izvedencev gradbene in kmetijske stroke in pridobilo podatkov o plačilu davka pri davčni upravi, prav tako tudi ni preverjalo, koliko nadomestil za uporabo stavbnega zemljišča so doslej pobrale občine Mežiške doline. To je namreč na naroku predlagala odvetnica tožnice Dragica Kuhelj. Sodišče je tudi ugotovilo, da je pogodba iz leta 2009 vsebovala določilo, da se lastnika lahko, če ta zemljišč ne bi želel podariti, razlasti, kar pa je tožnica Stocklova smatrala za zaplembo. A zdaj, ko je sodišče ugotovilo, to pa so vseskozi trdile tudi občine, da je zadeva zastarala, Stocklova možnosti, da bi prišla do odškodnine, ki jo je terjala, nima. Občine, še najbolj prevaljska, ki ima od zemljišč vseskozi največ koristi, pa so si, kakopak, oddahnile. V nasprotnem bi se namreč znašle v precej težki finančni situaciji, saj bi poleg glavnice tožnica lahko terjala tudi obresti. Za občino Prevalje, katere letni proračun letos znaša 6,3 milijona evrov, bi bil to brez dvoma nepredstavljiv strošek, nič manjše gorje pa to ne bi bilo za druge občine, ki so ob ločitvah z delitvenimi bilancami na svoja pleča vzele tudi nekatere obveznosti.mm