Spodbujanje celovitosti v razmišljanju, inovativnosti v delovanju in odgovornosti pri poslovanju slovenskih podjetij središči poslanstvo Slovenske nagrade za družbeno odgovornost – horus, ki jo podeljujeta IRDO – Inštitut za razvoj družbene odgovornosti in PRSS – Slovensko društvo za odnose z javnostmi. Te dni je namreč izšel razpis za nagrado horus, ki vse do 15. oktobra vabi k prijavi tako podjetja kot posameznike, ki delujejo v skladu z družbeno odgovornostjo in s svojim zgledom spodbujajo tudi druge deležnike v družbi.

»Z nagrado krepimo zavedanje o pomenu družbene odgovornosti za nas vse in opozarjamo na našo soodvisnost, ki se je še premalo zavedamo. Opozoriti želimo na to, da je za vsako dejanje najprej odgovoren posameznik, ki deluje v organizaciji in zunaj nje. In vsi posamezniki, ki jih nekdo vodi, sestavljajo učinkovito, odgovorno ali pa neodgovorno organizacijo. Promoviramo primere dobre prakse v javnosti in s tem spodbujamo podjetja k bolj odgovornemu in učinkovitemu poslovanju,« poudarja Anita Hrast, direktorica IRDO, ki je prvi razpis za nagrado horus izpeljal v letu 2009.

Dosedanji finalisti in nagrajenci horusa poročajo o pozitivnih učinkih sodelovanja. Mnogi vprašalnik za nagrado horus uporabijo za analizo stanja družbene odgovornosti v podjetju, zavodu in tako tudi spoznajo, kakšne izboljšave še lahko vnesejo v svoje poslovanje ter tako izboljšajo lastno strategijo družbene odgovornosti.

Nagrado horus bodo letos podelili že šestič, na razpis pa se lahko prijavijo podjetja, socialna podjetja in zavodi, ki izvajajo aktivnosti in projekte družbene odgovornosti, s katerimi nadgrajujejo minimalne, z zakonom določene standarde poštenega in zato uspešnega poslovanja. Kandidate za posebna priznanja lahko predlagajo tako pravne kot fizične osebe. Ocenjevalno komisijo sestavljajo pomembni slovenski strokovnjaki, ki delujejo na področju družbene odgovornosti, in predstavniki partnerskih organizacij. Nagrade bodo podelili v kategorijah zavodi, mala, srednje velika in velika podjetja, prvič letos tudi socialna podjetja.

Podelili bodo tudi posebna priznanja za posameznika oziroma organizacijo, ki deluje v kontekstu družbene odgovornosti, za novinarja in za podjetnika s slovenskimi koreninami, ki deluje v zamejstvu oziroma po svetu. »Želimo si, da bi naš celostni pristop k uveljavljanju družbene odgovornosti v podjetjih prenesli tudi na druge trge, v druge države in tako skupaj zgradili močno evropsko celostno nagrado na področju družbene odgovornosti, ki ne bi nagrajevala le projektov, ampak predvsem celovite pristope k dolgotrajnejši uveljavitvi družbene odgovornosti na vseh področjih delovanja podjetij,« je med drugim dejala Anita Hrast.