Če razmišljate v smeri, da bodo brezplačno pridobljeni tablični računalniki (sicer ne vem, od kod, saj nam še pri plačah jemljete) rešili šolstvo in ga izboljšali, se krepko motite. V svoji 22-letni praksi vam lahko z gotovostjo trdim, da je naše šolstvo napredovalo le po materialni plati, imamo računalnike na vsakem vogalu, imamo »pametne« table, »pametne« telefone, internetne povezave, ki so hitrejše od samih sebe, imamo e-redovalnice, e-spričevala, e-učbenike, e-šolstvo, e-izobraževanja, nimamo pa empatičnih učiteljev, ne znamo pristopiti k učencu, ki ima osebne težave, učitelji ne poznajo novih družbenih procesov, kot je inkluzija, nimajo znanja o metodah dela s slepimi učenci, z gluhimi, z učenci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja in ostalimi otroci s posebnimi potrebami, njihovo orodje so le ocene od 1 do 5, ki pa nimajo z današnjo šolo nikakršne povezave več.

Spoštovani člani stranke SDS, tablični računalniki niso rešitev problemov, saj so problemi v šoli globalni, potrebni temeljitih analiz ter nato prenove celotnega sistema od temeljev naprej. Predvsem pa je pomembno delo na človeku, na učitelju, na posameznem učencu, cilj pa je izoblikovati ustvarjalnega, srčnega in široko izobraženega mladega človeka. Tega cilja ne boste dosegli s tabličnimi računalniki, ki mlademu učečemu se človeku delajo prej škodo kot pa korist.

Zatorej, spoštovani gospe in gospodje, članice in člani stranke SDS, zbiranje glasov vam na tak način ne bo dobro uspevalo, saj smo učitelji precej dobro izobraženi in poznamo naš šolski sistem. Svetujem vam, da se obrnete k človeku, k učencu, dijaku, bodite mu v oporo in pomoč pri stopanju na samostojno življenjsko pot, vsak njegov napredek pa naj bo z vaše strani pohvaljen, vedno in povsod. Zaenkrat pa pustite tablične računalnike, saj državljani nismo malčki, ki se razveselijo vsake igračke posebej (malčki to potrebujejo, mi pa smo vendarle odrasli).

Lep pozdrav,

asist. Jurij Marussig, mag. prof. inkluz. ped.