Dela so se ustavila tik pred dokončanjem del, potem ko sta novogoriški dom upokojencev in Socialno varstveni zavod Dutovlje, ki naj bi po predpogodbi najela 120-posteljni objekt, zavrnila podpis pogodbe.

Novogoričani so si premislili

Novogoričani prostorov doslej niso najeli, ker naj ne bi odgovarjali tehničnim standardom sodobne obravnave varovancev. Dodatni razlogi proti najemu prostorov so nastopili z zmanjšanjem zanimanja za sprejem v domova v Novi Gorici in Podsabotinu. Že julija 2011 je bilo poslovanje Zavoda za izgradnjo centra upokojencev (ZIC) blokirano. Abanka je ustavila črpanje posojila, čeprav je bilo za dokončanje obeh objektov pripravljenih še nekaj manj kot milijon evrov.

Gordijski vozel pri nedokončani naložbi ob potoku Vrtojbica – za ureditev okolice in pridobitev vseh potrebnih papirjev bi potrebovali tri mesece – poskuša zdaj razrešiti Andrej Marc, direktor družbe Kampa, ki je v stoodstotni lasti ajdovskega gradbenega podjetja Marc. Županu občine Šempeter - Vrtojba Milanu Turku je poslal dva predloga za izhod iz slepe ulice.

Po prvi varianti naj bi občina po izpolnitvi vseh obveznosti izstopila iz ZIC, v zameno pa dobila nezazidano stavbno zemljišče na območju nekdanjega mednarodnega prehoda Vrtojba, in sicer v vrednosti polovice vloženega zemljišča v zavod. Po drugem predlogu bi iz zavoda izstopila družba Kampa, v zameno pa bi ji občina zagotovila v objektu varovanih stanovanj ali doma upokojencev nepremičnine v vrednosti polovice vloženega kapitala v zavod.

Za dom se je zanimal italijanski kupec

»Ker obveznosti ZIC že presegajo vrednost premoženja zavoda, lastniškega kapitala ni več. Za to tudi niso potrebne dodatne analize. Pogovarjamo se s potencialnimi kupci, ki bi želeli v projekt vstopiti v najkrajšem možnem času. Vsak dan brez odločitve nastaja nova škoda. Zato smo predlagali, da bi ustrezen sklep občinski svet sprejel na seji sredi junija. Pa se to ni zgodilo,« je razočaran nad apatičnostjo občine gradbinec Andrej Marc, ki je zaradi projekta v Vrtojbi zašel v likvidnostne težave. Andrej Marc dodaja: »Ne smemo namreč pozabiti , da je nekdanji vršilec dolžnosti  direktorja ZIC (Aleš Kumperščak, op. p.) že pripravil predlog o prodaji premoženja, ki je bil tudi potrjen s strani sveta zavoda, občinski svet pa kljub pobudi posameznih svetnikov  o tem ni niti  razpravljal, saj se župan Turk s tem predlogom ni strinjal.« Marc se še čudi, da občina Šempeter - Vrtojba ne reagira, saj je iz dokumentacije jasno, da je premoženje obeh lastnikov ZIC v nastalem položaju v celoti izgubljeno in da je ponudba za občino Šempeter - Vrtojba več kot dobra, poudarja Marc.

»To, kar je gospod Marc poslal, bi težko imenovali ponudba, saj ne vsebuje potrebnih bistvenih sestavin le-te. Prosil sem ga, naj konkretizira, katera zemljišča ponuja občini. Če bo pripravil ponudbo, ki bo dovolj konkretna in izvedljiva, jo bomo z veseljem resno obravnavali. Če bo treba, bomo sklicali izredno sejo,« je jasen župan Milan Turk.

Terjatve višje od ocenjene vrednosti

Kot pravi, sam nima nikakršnih posebnih predlogov, ker so vsi precej nerealni. »Izkazalo se je namreč, da premoženje zavoda ni vredno niti 8,3 milijona evrov, na kolikor ga je ocenilo sodišče, saj po neuradnih podatkih nihče ni vplačal varščine, da bi na dražbi, ki je bila sicer odpovedana, lahko sodeloval,« meni Turk in poudarja: »Z načrtovano prodajo po ceni, ki jo je določilo sodišče, ne bi bila poplačana niti Abanka, ki ima za 8,4 milijona evrov terjatev, še manj Gradbeno podjetje Marc, ki ima za 2 milijona evrov, po našem mnenju sicer neupravičenih terjatev. Ustanovitelja, občina Šempeter - Vrtojba in družba Kampa, pa bosta tako v primeru stečaja zavoda, ki je realen, ostala brez ustanoviteljskih vložkov.«