2. Letos bo država za obresti porabila več kot milijardo evrov, hkrati beleži primarni primanjkljaj.

3. Sanacija bančnega sistema lahko zahteva dodatne stroške.

4. Plače javnih uslužbencev in drugi prejemki so zamrznjeni, odpuščanje v času visoke brezposelnosti in nizke potrošnje je tvegano.

5. Manevrskega prostora za višanje davkov ni, saj sodi Slovenija že zdaj med države z najvišjimi davčnimi obremenitvami.

6. Prihodki od načrtovane privatizacije so enkratni prihodki, ki zdravja javnih financ dolgoročno ne izboljšujejo.

7. (Ne)vzdržnost pokojninskega sistema ob demografskih trendih predstavlja eno večjih groženj javnim financam. Vzdrževanju pokojninskega sistema namenja Slovenija 1,5 milijarde evrov ali petkrat več proračunskih sredstev, kot jih namenja vlaganju v raziskave in razvoj.