Projekti so bili izbrani na javnem razpisu za izbor operacij Nove karierne perspektive II iz Evropskega socialnega sklada, ki predvideva dvig zaposljivosti ranljivih družbenih skupin na področju kulture in podporo njihovi socialni vključenosti. Načrtovani stroški projektov, pridobljeni na podlagi prijav, so ocenjeni na okoli 1,67 milijona evrov. Ministrstvo za kulturo jih bo sofinanciralo iz naslova dodatnih pravic porabe, in sicer v višini milijon evrov. nr