»S to predpogodbo ne rešujemo Športnega centra Pohorje, temveč mariborski in regijski turizem,« je dejal župan Andrej Fištravec. Občinskim pogajalcem ni uspelo doseči, da bi DUTB z institutom zavarovanja jamčila za vračilo are, če najemna pogodba nazadnje ne bi bila podpisana. Jim je pa uspelo v pogodbo vnesti določilo o predkupni pravici občine, s katero bi lahko preprečili prodajo Športnega centra Pohorje »neustreznemu« kupcu.

Kolikšen bo strošek najema, za zdaj še ni znano, ker dokončna pogodba še ni sestavljena. Za nadaljnje preživetje podjetja bi morala DUTB kot lastnica ŠC Pohorje občutno dokapitalizirati, saj obstoječa finančna bremena onemogočajo nemoteno poslovanje. Občina oziroma podjetje Nipa, ki je v lasti Nigrada in Mariborskega vodovoda, ne namerava biti dolgoročni najemnik turistične in žičničarske infrastrukture. To bo zgolj tako dolgo, dokler DUTB ne najde ustreznega strateškega kupca za vse podjetje.

Za zaposlene pomeni včerajšnji razplet veliko olajšanje. »Izjavo za preklic stavke smo že podali, prav tako ne bomo vložili predloga za stečaj,« nam je pojasnil predsednik stavkovnega odbora Marko Kundid. Vodstvo jim je že zagotovilo, da bodo nemudoma prejeli aprilsko in majsko plačo. Junijske pa naj bi družba zaslužila s prihodki iz rednega poslovanja.