Naložba je stala dobrih 826.000 evrov, dve tretjini je evropskih sredstev, pomagali sta tudi država in zlasti občina Bled, ki po oceni župana Janeza Fajfarja s tem potrjuje svojo usmeritev v turizem in obenem vpetost v Triglavski park. Ocenjujejo, da bo to središče obiskalo vsako leto 35.000 obiskovalcev, na 700 metrih je mogoče pripraviti tudi različne prireditve, razstava pa vsakega obiskovalca zlahka napoti v prelep TNP. »Mnogi obiskovalci Slovenijo spoznavajo skozi Bled in Triglavski park, zato je to središče tudi dokaz prizadevanj za sonaravni razvoj turizma,« je prepričana Eva Štravs Podlogar iz blejske turistične organizacije. Vodja centra je Martin Šolar, ki je poudaril dolgoletna prizadevanja, da bi dobili sodoben center v pomoč vsem, ki na Bled in v park prihajajo, prihodnje leto pa bodo odprli tudi novo informacijsko točko v Stari Fužini v Bohinju. Tudi ta bo zgrajena z izdatno pomočjo sredstev iz evropskih skladov.

Dva milijona obiskovalcev povprečno obišče vsako leto Triglavski narodni park, ki ga upravlja javni zavod s sedežem na Bledu. Informacijsko središče koristi tako TNP kot Bledu, Gorenjski in Sloveniji ter o vsem tem ponuja dovolj koristnih informacij. S svojo notranjo podobo v lesu pa že sam po sebi kaže značilnosti okolja, ki ga predstavlja.šu