Če bo mariborski mestni svet prihodnji ponedeljek sprejel predlog občinske komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (Kviaz), bo prišlo na vrhu Lutkovnega gledališča Maribor do nepričakovane zamenjave. Občina namreč ni podprla ponovne kandidature dosedanje direktorice Mojce Redjko, temveč je v imenovanje v petletni direktorski mandat predlagala Sašo Jovanovića. Redjkova je nad takšnim razpletom ogorčena, saj sta jo v postopku kandidature podprla tako stroka kot tudi nadzorni organ.

Pred komisijo so se 2. junija predstavili trije kandidati: poleg Redjkove in Jovanovića je razpisnim pogojem ustrezal še Miha Horvat. Kviaz po uvodnih pogovorih sprva ni sprejel odločitve, koga bo predlagal v imenovanje, ker je hotel pridobiti še mnenji sveta zavoda in programskega sveta.

Člani slednjega so soglasno podprli Redjkovo, svet zavoda pa ji je podelil 80-odstotno podporo, za dosedanjo direktorico sta glasovala tudi predstavnika zaposlenih. Vendar Kviaz teh resda nezavezujočih mnenj nato ni upošteval in je raje sklenil, naj Lutkovno gledališče Maribor dobi novo vodstvo.

Direktorici samo en glas

»V komisiji smo bili kritični do omenjenih mnenj, saj organa nista dala možnosti, da se jima predstavita tudi oba protikandidata,« nam je razložil predsednik Kviaza Renato Škerbinc (SDS). Člani komisije so bili potem različnih mnenj in skoraj bi se zgodilo, da bi vsi trije kandidati dobili po dva glasova. Nazadnje si je ena članica premislila: Jovanović je tako prejel tri glasove, dva je dobil Horvat, Redjkova pa enega. Zanjo je glasovala Lidija Divjak Mirnik (LPR), predsednica sveta zavoda Lutkovnega gledališča Maribor.

»O Redjkovi nismo slišali ničesar pozitivnega, bilo je veliko pripomb k terminskemu planu gledališča, na njen račun smo prejeli tudi več anonimk, poleg tega so vsi lobirali za druga dva kandidata,« nam je dejal Škerbinc. »Župan Maribora se uradno ni opredelil, nam je pa sekretarka komisije prinesla mnenje iz njegovega kabineta, da naj bi bila dobrodošla osvežitev vodstva.«

»Več kot očitno je, da se je Kviaz odločil mimo mnenja stroke, volje zaposlenih in nadzornega organa. Moja ključna pomanjkljivost je očitno ta, da nisem politično zlobirana,« je nad razpletom ogorčena Redjkova, ki bo v primeru potrditve Saše Jovanovića za direktorja 14. oktobra zapustila gledališče. O tem, da naj bi bili z njenim direktorskim delom nezadovoljni, ni prejela od svojih nadrejenih nobene informacije. Odkrite kritike na njen račun so pravzaprav prvi ubesedili nekateri člani komisije za imenovanja.

Ponosna na doseženo

»Na to, kar smo dosegli v preteklih petih letih, sem lahko upravičeno ponosna,« pravi Redjkova. »Iz majhnega gledališča v rotovžu smo se preselili v nove prostore v minoritskem samostanu, kjer je gledališče poleg prostorske širitve doživelo tudi programsko razširitev. S spremenjeno organizacijsko in finančno shemo smo postali svetovno primerljivo lutkovno gledališče, kar dokazujejo prejete nagrade pa tudi povečan obisk. O naši vrhunskosti govori tudi okoliščina, da nam je ministrstvo za kulturo odobrilo povečano programsko financiranje.«

Saša Jovanović, ki ima diplomo mednarodne lutkarske akademije Charleville-Mezieres, je ta čas tajnik Društva slovenskih pisateljev, v preteklosti pa je bil med drugim tudi direktor filmskega sklada. »Študiral sem lutkovno umetnost, končal sem tudi poslovno šolo. Prijavil sem se kot strokovni kandidat, ki ima največ referenc za takšno delo,« nam je pojasnil Jovanović, ki ne ve nič o lobiranju v zakulisju postopka imenovanja. »Za gledališče je pomembno, da diha z mestom. Gledalce je treba vznemirjati in jim ponujati nova izhodišča za razmišljanje,« je prepričan kandidat za direktorja. Če bo dokončno izbran, si bo prizadeval v Maribor pripeljati tuje mednarodno prepoznavne lutkarske mojstre, trudil se bo tudi za številnejša gostovanja mariborskega ansambla v Sloveniji in tujini. »Lutkovno gledališče Maribor ima primerno infrastrukturo za zahtevne programe in bi lahko postalo regionalni lutkovni center z močno produkcijo v sodelovanju s sosednjimi državami,« je o svojih načrtih povedal Jovanović.