Za dojemanje, kdo vse se s poletno kulturo ukvarja, je treba vedeti še, da Art center sodi pod okrilje Centra mladih, ki ga je ustanovilo podjetje Vod, d.o.o. Solastniki so nekdanji mestni svetnik in direktor podjetja Jakob Klofutar, Matjaž Minatti in Primož Rakovec. Slednji vodi Center mladih, ki ima okoli 60 tisoč evrov letnih prihodkov, ukvarja pa se zlasti z izobraževanjem. Skupaj s Klubom študentov Kranj so ustanovili Agencijo M servis, ki se ukvarja s posredništvom dela za mlade in nasploh s ponudbo delovne sile. Tam je direktor Minatti in tako lastniki Vod dejansko obvladujejo več povezanih podjetij oziroma zavodov. Art center letno ustvari sicer le okoli 36.000 evrov prihodkov.

Agencija M servis sodi med največje posrednike študentskega in dijaškega dela, ki je sicer samo z državnimi podjetji in ustanovami v osmih letih po podatkih Supervizorja zaslužila okoli 30 milijonov evrov in lani imelo okoli 90 tisoč evrov dobička, ki ga delijo lastniki. Vod pa letno zabeleži okoli 4000 evrov prometa. Ko smo Primoža Rakovca vprašali, ali je tudi lastnik Centra mladih, je to zanikal, čeprav je solastnik Centra mladih podjetje Vod, kjer ima Rakovec petinski delež.

Zasebno in skupno

Art center je torej zasebni zavod, ki se udeležuje razpisov za prireditve, kot je festival Carniola, ki ga potem pripravijo z društvom Carnica. Za letos so prejeli od MO Kranj na razpisu 10.000 evrov. Z občino so sicer bili pravno bitko za upravljanje letnega gledališča Kiselstein, ki sodi pod občinski Zavod za turizem, ki je največji organizator poletnih in drugih dogodkov. Nedavno je bila za direktorico ponovno imenovana Natalija Polenec. Layerjeva hiša je drugo manjše prizorišče, ki sodi prav pod društvo Carnico iz Struževega pri Kranju. Ne smemo pozabiti tudi povsem zasebnega Bazena, ki se vse bolj uveljavlja kot organizator kulturnih in zabavnih dogodkov v nekdanjem plavalnem bazenu, ki ga je z denacionalizacijo dobila nazaj družina nekdanjega župana Vitomirja Grosa. Baraka poleg železniške postaje pa je prizorišče alternativne urbane kulture, ki je imela prostor najprej v bazenu, a se je morala preseliti.

To je samo del ponudnikov zabave in kulture v Kranju. Še nekaj lokalov in zasebnikov ponuja glasbene dogodke, večina jih zanje skuša dobiti tudi sponzorski ali občinski denar. »Iz leta v leto je več prizorišč in ponudbe, manj pa podjetij, ki želijo ali zmorejo pomagati,« je povedal Primož Rakovec iz Centra mladih. Slednji je odgovoren tudi za eno manj veselih zgodb v zvezi s prizorišči. Tudi mestni svetniki so namreč večkrat opozorili, da je sredi mesta prazna in neizkoriščena dvorana nekdanjega Kina Storžič, ki jo upravlja Art center oziroma Center mladih – v njej pa se leta in leta ne dogaja nič. Pojasnilo je vedno enako – ni denarja.

Poleti torej tudi v gorenjski prestolnici dogodkov ne bo manjkalo, vrhunec bo konec julija s Kranfestom, ki ga pripravlja Zavod za turizem. Očitno torej trg za kulturo in zabavo obstaja, zmeda na njem pa je precejšnja, ker se pojavljajo novi in novi dogodki in prireditelji, ki jim je skupno za zdaj edino to, da tožijo o pomanjkanju občinskega denarja in sponzorskih sredstev. Če bodo enkrat uspeli vsi sesti za skupno mizo in narediti letni načrt dogodkov in vse skupaj ponuditi kot celoto zabavnih in kulturnih dogodkov, jim bo morda kdo prisluhnil in pomagal.