K temu je še največ prispevalo dejstvo, da jim resorno ministrstvo ni prispevalo niti evra za izplačilo plačnih nesorazmerij in mora sredstva za to zagotoviti bolnišnica sama. V bolnišnici si želijo uravnoteženega poslovanja tudi zato, ker sicer ne bodo mogli zaprositi za kredit iz zakladnice, ki ga potrebujejo za naložbo, gradnjo novega urgentnega centra. Do zdaj so sicer že precej oklestili stroške materiala in zdravil, nadaljuje se tudi varčevanje pri plačevanju dežurstev zdravnikom. Maja so ti namreč vrnili soglasja za dežuranje, saj so z vodstvom dosegli kompromis in se strinjali, da bodo imeli dežurstva v nočnem času plačana po referenčnem količniku, medtem ko bodo dežurstva do 22. ure plačana glede na to, v kateri plačni razred je uvrščen posamezni zdravnik.

A to za uravnoteženo poslovanje zagotovo še ne bo dovolj. Pravzaprav bodo na ta račun prihranki celo nekoliko nižji od načrtovanih in se bo zato zategovanje pasu moralo nadaljevati. Načrte pri tem pa jim lahko dodatno prekriža zahteva radiologov in ostalega medicinskega osebja, ki si pri plačilu dežurstev želijo enake obravnave kot zdravniki, prav tako pa zaposleni, ki se jim je nabralo veliko število nadur, ki seveda niso plačane, želijo, da se jim fond le-teh vendarle začne postopno zmanjševati. Zato so člani sveta zavoda od vodstva že zahtevali, da do sredine septembra pripravi program postopnega zmanjševanja nadur in neizbežne reorganizacije, ki še čaka predstojnike in vodstvo bolnišnice. mm