Jugoslovanski komunisti izključeni iz Kominforme

Praga, Čehoslovakija, 20. jun. – Kominforma (komunistični informacijski biro) je obdolžila jugoslovanske komuniste, da so se izneverili Marks-Leninovi liniji in da voditelji, med temi maršal Tito, izvajajo sovražno politiko proti Sovjetski uniji.

Komunike, objavljen v listu Rude Pravo, glasilu čehoslovaške komunistične stranke, pravi, da so bili jugoslovanski komunisti izključeni iz Kominforme na tajni seji v Rumuniji. Govorice trdijo, da se je seja vršila v palači bivšega rumunskega kralja Mihaela v Sinaji. Jugoslovanski komunisti se niso udeležili seje. Komunike potrjuje poročila, ki so krožila prejšnji teden, da je nekaj narobe v jugoslovanskih komunističnih krogih.

Izjava pravi, da so voditelji jugoslovanske komunistične stranke nacionalisti, da so krenili s komunistične linije, da so skušali diskreditirati Rusijo s širjenjem propagande in da sovjeti imajo iste imperialistične cilje kot kapitalistične države. Tito in njegovi podporniki v jugoslovanski vladi so bili obdolženi skoro vseh zločinov v komunističnem seznamu od trockizma do protisovjetizma, nespretnosti in demagoške taktike. Odpovedali so se tradicijam internacionalizma, da se prikupijo imperialistom. (...)

London, 29. jun. – Akcija Kominforme proti jugoslovanskim komunistom je presenetila britske vladne kroge, čeprav so vedeli, da maršal Tito ni več priljubljen v Kremlinu, niso pa pričakovali, da bodo sovjeti razkrili nesoglasja v javnosti sedaj, ko kritična situacija v Berlinu zahteva enotnost držav za takozvanim »železnim zastorom«. Nekateri opazovalci vidijo tri poti odprte Kremlinu. Ena je priznanje izgube Jugoslavije, kar ni verjetno, druga odstranitev Tita, tretja pa priznanje od maršala, da je izvršil zablode. (...)

Ameriški Srbi pozdravili razkol

Chicago, 29. jun. – Vest, da je maršal Tito zabredel v potežkoče in si nakopal jezo Sovjetske unije, je bila navdušeno pozdravljena na konvenciji Srbskega narodnega obrambnega sveta v hotelu La Salle. Tisoč delegatov je demonstriralo in kričalo na konvenciji, ko so bili informirani, da je Rusija obdolžila maršala Tita in jugoslovansko komunistično stranko protisovjetske propagande in drugih prestopkov.

Konstantin Fotić, bivši jugoslovanski poslanik v Washingtonu, ki je prišel na konvencijo kot delegat, je dejal, »da je Tito sedaj dobil, kar je iskal«. (…)

Prosveta (Chicago), 30. junija 1948

Jugoslavija v precepu vsled spora, ki je nastal v kominformi

Svet je mislil, da je v sovjetskem orbitu popolno soglasje. A sredi junija so se zbrali nekje v Romuniji na tajen sestanek zastopniki kominforme, in koncem junija pa udarili s proglasom iz Prage z izjavo, da se je komunistična stranka Jugoslavije s svojimi krivovernimi voditelji naukom Marksa in Lenina izneverila, da je postala nacionalistična, da socializacijo napačno izvaja, posebno v agrikulturi, ker kmetom še dovoljuje lastovati svoja posestva in sploh našteli so ji še mnogo drugih prestopkov.

Čemu ta sprememba? Do nedavna je bil Tito v mednarodnem komunističnem gibanju slavljen celo bolj kot pa Stalin. In tudi publiciran bolj kakor on. To je morda en vzrok, da so se v Kremlu odločili napraviti temu konec. (…)

Proletarec (Chicago), 7. julija 1948

Zveza borcev NOV izraža neomajno zaupanje Centralnemu komiteju KPJ

Ob priliki obtožb Komunistične partije Jugoslavije in njenega vodstva s tovarišem Titom na čelu, ki so zajete v resoluciji Informacijskega biroa Komunističnih Partij, zavrača Mestni odbor Zveze borcev NOV v Celju z globokim nezadovoljstvom vse te netočne in neutemeljene trditve. Te obtožbe so strašna žalitev naše slavne Partije, ne samo za nas kot člane Partije, temveč tudi kot borce, ker smo se pod njenim dobrim vodstvom borili proti okupatorju in zmagali. Te obtožbe nas nikakor ne bodo omajale v našem nadaljnjem zaupanju v CK KPJ. Ponosni smo na našo Partijo in njeno vodstvo, ker nas je vodilo, vzgajalo in vzgojilo za trdne borce proti okupatorju v času NOV, danes pa v borce za zgraditev socializma v naši državi. Najodločneje zavračamo pozive k izpremembam v vodstvu CK KPJ in pozivamo vse borce in aktiviste NOV, da izražajo svoje zaupanje vodstvu naše Partije, s podvojenim delom v proizvodnji in pri izgradnji samega sebe, da bomo vredni člani socialistične družbe, ki jo gradimo. (…)

Mestni odbor Zveze borcev NOV v Celju

Celjski tednik, 3. julija 1948

Z narodom v Osvobodilni Borbi – z narodom ob reševanju njegovih teženj

Pozornost vsega sveta se je obrnila na našo domovino, ko je svetovno časopisje pred dnevi ponatisnilo novico češkoslovaškega dnevnika »Rude Pravo«, da je Informacijski urad (Kominform) izdal uradno poročilo, v katerem je bilo javljeno, da je jugoslovanska Komunistična Partija izključena iz Kominforma. (…)

Vsi jugoslovanski izseljenci, ki smo tekom let z zanimanjem sledili tem razvojem v domovini, smo, ravno tako kakor narodi Jugoslavije, prepričani, da to ni zasluga samo dobre volje in navdušenja naroda tem več tudi teorike voditeljev ljudstva in državnikov. Zato so nas novice o obtožbi današnjih voditeljev Jugoslavije tem bolj presenetile, ker kakor ves naš narod, smo imeli tudi mi v nje veliko zaupanje. (…)

Slovenski glas (Buenos Aires), 12. julija 1948