Študentska sveta Filozofske fakultete in Fakultete za družbene vede sta rektorju Univerze v Ljubljani dr. Ivanu Svetliku in ministru za izobraževanje, znanost in šport dr. Jerneju Pikalu poslala odprto pismo o težavah, s katerimi se soočajo študentje na najvišji ravni izobraževanja. Pismu so se poleg FF in FDV priključili tudi študentski sveti Biotehnične fakultete, Ekonomske fakultete, Fakultete za elektrotehniko, Fakultete za farmacijo, Fakultete za kemijo in kemijsko tehnologijo, Fakultete za matematiko in fiziko ter Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani.

V pismu so rektorja in ministra opozorili, da kljub skorajšnjemu zaključku študijskega leta glede na pretekla leta še ni bil razpisan primerljiv mehanizem za sofinanciranje doktorskega študija. Kljub drugačnim programskim usmeritvam Republika Slovenija namreč po izteku Inovativne sheme trenutno nima nikakršnega sistema sofinanciranja doktorskega študija.

Breme doktorskega študija preloženo na študente

»Slovensko Visoko šolstvo se vse od začetka bolonjske reforme sooča s številnimi težavami, ki so v veliki meri povezane tudi z neurejenim financiranjem univerz, fakultet in študijskih programov. Da je trenutno financiranje visokošolskih zavodov neustavno, je razsodilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije,« opozarjajo v pismu in dodajajo: »V letih 2010, 2011 in 2012 so lahko generacije doktorskih študentov sredstva za kritje stroškov doktorskega študija pridobile preko Inovativne sheme za sofinanciranje doktorskega študija, ki jo je delno financirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada.«

Pred tem se je (so)financiranje doktorskega študija urejalo z uredbo o sofinanciranju doktorskega študija in javnimi razpisi za sofinanciranje podiplomskega študija v posameznem študijskem letu.

V pismu pišejo, da je zaradi odsotnosti mest za mlade raziskovalce, ki predstavljajo glavni način financiranja študija zlasti na naravoslovno-tehničnih fakultetah, finančno breme preloženo izključno na doktorske študente. Po neuradnih podatkih je zaradi nezmožnosti plačila visokih šolnin na fakultetah ljubljanske univerze (v primeru FF in FDV znaša 3,500 evrov na letnik) doktorski študij prekinilo že več študentov. Študentski sveti zato univerzo in ministrstvo pozivajo, naj nemudoma uredijo pogoje in finančna sredstva ter zagotovijo stabilno in sistemsko urejen način financiranja najvišje stopnje izobraževanja, ki bi družbi in gospodarstvu morala prinašati največjo dodano vrednost.