Kranjski svetniki so tudi že opredelili, koliko bo moral plačati občan, ki ima okoli 400 kvadratnih metrov veliko parcelo in na njej do 150 kvadratnih metrov veliko hišo: malo čez 1200 evrov, pri čemer bi upoštevali tudi dozdajšnja vlaganja. Občani Kranja (kot tudi marsikje drugod) namreč že vsa leta plačujejo prispevke za tiste storitve, ki jih bodo dobili šele prihodnje leto, ko naj bi Gorki dokončali tudi s povezavo kanalizacije za kraje na desnem bregu Save z novo čistilno napravo.

Na višino prispevkov torej vpliva tako dozdajšnje zbiranje denarja kot tudi uspešnost pri pridobivanju državnih in evropskih sredstev. Čeprav zapletov tudi na ravni države ne manjka, bodo občani Kranja vendarle dokaj poceni prišli do kanalizacijskih priključkov. Pri teh pa jih čaka še en strošek – sami priključki od hiš do kanalizacijskih vodov bodo različno visoki glede na stroške priključevanja.

Račun šele pride

Da tudi v Kranju številke še niso dokončne in imajo veliki projekti, kot je Gorki (nekaj deset milijonov dolarjev za kanalizacijo in vodovod), tudi stranske učinke, potrjuje podražitev odvoza odpadkov, ki so jo že za marec napovedali v Komunali. Vzrok za podražitev je prav projekt Gorki, saj je morala kranjska občina zaradi odpora krajanov in pogojevanja soglasij k dovoljenjem za Gorki v zameno zapreti zbirališče v Zarici in zdaj odpadke pred odvozom na deponije razvrščajo kar ob poslovni stavbi Komunale. V podjetju so nam odgovorili, da še čakajo na odločitve občin ustanoviteljic in lastnic javnega podjetja glede nastalih stroškov. Sicer v dveh manjših občinah razmišljajo, da bi (čeprav so solastniki Komunale) določene storitve zaupali drugim komunalnim podjetjem, če bi s tem prihranili.

Sprejemanje odloka o komunalnih prispevkih bo lahko eno zadnjih opravil zdajšnje občinske oblasti. Za nove gradnje naj bi bila cena kar za tretjino nižja kot do zdaj. Vsekakor se tudi v Kranju dogaja, da dejanski izračuni ob že začetih gradnjah niso znani ali vsaj niso dokončni. Javno podjetje Komunala naj bi sicer v bankah imelo naloženih neznano milijonsko vsoto, kar sicer potrjujejo, a točnega podatka do zdaj niso želeli izdati. To pa vse skupaj dokazuje, da so občani komunalne storitve dobro plačevali. Da je medtem vodenje podjetja postalo vse prej kot prijazno, lahko ponazori tudi kandidatura direktorja Evstahija Drmote za poslanca na bližnjih volitvah na listi SD.