Veča se število tujih turistov

V turističnih nastanitvenih objektih je bilo v aprilu letos zabeleženih več kot 240.000 prihodov vseh turistov in več kot 603.000 njihovih prenočitev, kar je devet odstotkov več prihodov turistov in za osem odstotkov več njihovih prenočitev kot v aprilu lani. Število prihodov domačih turistov je upadlo za pet odstotkov, število njihovih prenočitev pa za štiri odstotke.

V statističnem uradu ocenjujejo, da je bilo število prihodov in prenočitev tujih turistov v letošnjem aprilu znatno večje kot v aprilu prejšnjega leta zato, ker so bili velikonočni prazniki letos v aprilu, lani pa v marcu.

Tuji turisti so v Sloveniji v letošnjem aprilu ustvarili 64 odstotkov turističnih prenočitev. Največ turistov je prišlo iz Italije, Avstrije, Nemčije, Rusije, Srbije in Hrvaške. Turisti iz Nemčije so ustvarili za 46 odstotkov več prenočitev, iz Italije in Avstrije za 23 odstotkov več, iz Hrvaške za 11 odstotkov več, iz Rusije za sedem odstotkov več in iz Srbije za tri odstotkov več prenočitev kot v aprilu lani.

Največ prenočitev v zdraviliških občinah

Največ prenočitev turistov je bilo v aprilu zabeleženih v zdraviliških občinah, in sicer skoraj 224.000 ali za 11 odstotkov več kot v aprilu 2013. Na drugem mestu po številu prenočitev vseh turistov so bile obmorske občine, kjer je bilo zabeleženih skoraj 140.000 prenočitev turistov ali za 11 odstotkov več kot v aprilu 2013.

Gorske občine so zabeležile skoraj 87.000 prenočitev vseh turistov oziroma pet odstotkov več kot v aprilu 2013. V občini Ljubljana pa je bilo zabeleženih skoraj 74.000 prenočitev ali 11 odstotkov več kot pred enim letom.

Domači turisti so 38 odstotkov vseh svojih prenočitev ustvarili v občinah Piran, Brežice, Moravske Toplice in Podčetrtek. Tuji turisti pa so 36 odstotkov vseh svojih prenočitev ustvarili v občinah Piran in Ljubljana. V letošnjem aprilu je bilo 72 odstotkov vseh prenočitev zabeleženih v hotelih.

V prvih štirih mesecih so zabeležili skoraj 802.000 prihodov turistov, kar je tri odstotke več kot v istem obdobju prejšnjega leta. Ti so skupaj ustvarili skoraj 2,18 milijona prenočitev ali odstotek več kot prejšnje leto v tem obdobju.

Domači turisti so ustvarili za dva odstotka manj prihodov in za tri odstotke manj prenočitev, tuji turisti pa za sedem odstotkov več prihodov in za štiri odstotke več prenočitev kot v prejšnjem letu v tem obdobju. Tuji turisti so v prvih štirih mesecih ustvarili skoraj 1,2 milijona prenočitev.