Predsednik sveta Boris Balant je potrdil, da so zanj glasovali v skladu z mnenjem, ki so ga prejeli od resornega ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ni pa želel izdati, kdo je bil izbran. »Prav je, da vsi, ki so za to mesto kandidirali, najprej prejmejo naš pisni sklep, ki je bil vsem petim kandidatom odposlan v začetku tedna,« je bil skrivnosten Balant.

A neuradno smo izvedeli, da je večina prisotnih članov sveta glasovala za Jurija Šumečnika, ki se je kot najverjetnejši kandidat omenjal, odkar so razpis objavili prvič. A se je, kot smo pisali tudi v Dnevniku, pri izbiri ves čas zapletalo. Celo tako, da so morali razpis spomladi ponoviti, saj je tako zahtevalo resorno ministrstvo, ki je ugotovilo, da je prišlo med postopkom izbire do hudih kršitev.

Razpis so zato ponovili, nanj pa se je prijavilo istih pet kandidatov kot na prvega, med njimi tudi Šumečnik. Člani sveta javnega zavoda si potem sprva brez mnenja resornega ministrstva sploh »niso upali« glasovati, tako da so čakali še na to mnenje. »Sicer pa morajo zdaj izbranega direktorja potrditi še na občinskem svetu, hkrati pa bo ministrstvo podalo soglasje k imenovanju,« je nadaljnji postopek do uradnega imenovanja direktorja pojasnil Balant. Šumečnik, ki je tudi predsednik pokrajinskega odbora SD za Koroško, bo tako iz slovenjgraške uprave za zaščito in reševanje, kjer je trenutno zaposlen, kmalu presedlal na stolček prvega moža CSD.