Minister za kulturo dr. Uroš Grilc je na podlagi predloga razpisne komisije, ki so jo sestavljali uslužbenki ministrstva Špela Spanžel in Vesna Jurca Tadel ter zunanji član Blaž Lukan, za direktorico Slovenskega gledališkega inštituta – še razmeroma mlade ustanove, ki je nedavno nadomestila Slovenski gledališki muzej – imenoval mag. Mojco Jan Zoran, ki jo je komisija ocenila kot primernejšo od dveh kandidatk, ki sta izpolnjevali razpisne pogoje.

Mojca Jan Zoran je diplomirana filozofinja in literarna komparativistka z magisterijem iz filozofije ter specialistka menedžmenta. S področjem kulture se ukvarja od leta 1991; do leta 2007 je imela status samozaposlene na področju kulture, nato pa je bila zaposlena na ministrstvu za kulturo kot strokovna svetovalka za področje uprizoritvenih umetnosti in strokovna svetovalka za sistemske zadeve na področju kulture.

V svoji viziji in razvojnih ciljih je kot princip delovanja Slovenskega gledališkega inštituta izpostavila povezovanje že obstoječega, vključevanje novega, iskanje in spodbujanje sinergij in partnerstev ter postavljanje urejene nadgradnje, ki bo oblikovala kvaliteten odmev slovenski gledališki ustvarjalnosti. Na direktorski položaj, kjer bo 1. avgusta nasledila Iva Svetino, je bila imenovana za pet let. Kot osrednje gledališko stičišče in odprta točka povezovanja bo inštitut sodeloval z vsemi, ki delujejo na področju delovanja inštituta ali na področjih, ki vplivajo oziroma so povezana s tem področjem, sicer pa bo deloval na podoben način in z enakim obsegom kadrov kot doslej Slovenski gledališki muzej. Tudi financiranje, kot zatrjujejo na ministrstvu, ostaja enako in v enakem obsegu kot financiranje muzeja, razlika je le v tem, da inštitutu spremembe ustanovnega akta omogočajo kandidiranje na razpisih javne agencije za raziskovalno dejavnost. kul